Politikerne på Nøtterøy er i utakt med egne planer

TEIE: «Områdets særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt». Foto: Ralf Haga

TEIE: «Områdets særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt». Foto: Ralf Haga

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Man trenger ikke å diskutere estetikk for å se at medlemmene av hovedutvalgets for miljøvern og kommunalteknikk på Nøtterøy ikke har skjønt det døyt av hva som står i Plan- og bygningsloven

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg ser at leder i hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk, Bjørn Kåre Sevik (Frp), irettesetter Reidar Gotteberg (MDG), som hevder at politikerne ikke lenger bryr seg om, eller tar hensyn til, de estetiske aspektene ved byggeprosjekter som hovedutvalget har til behandling. Gottebergs utgangspunkt er de mange malplasserte tilbygg og nybygg som hovedutvalget har godkjent, og som nå skjemmer vakre boligmiljøer på Nøtterøy.

Paul Grøtvedt

Paul Grøtvedt

LES OGSÅ: Boliger som dette får Reidar til å reagere: – Det passer ikke inn her

Hovedutvalget skjønner ingen ting

Dette er et faktum, og man trenger ikke å diskutere estetikk for å se at hovedutvalgets medlemmer ikke har skjønt det døyt av hva som står i Plan- og bygningslovens § 29–2. Men det som er enda verre, er at de samme utvalgsmedlemmene, heri inkludert Bjørn Kåre Sevik, tydeligvis ikke er kjent med hva som står i Kommuneplanens arealdel 2015-2027, i det som kalles Utfyllende bestemmelser punkt 13, om Hensynssoner. Hvis de hadde lest hva som står i Utfyllende bestemmelser om fortetning generelt (s. 22), og i bestemte sårbare områder spesielt (s. 29), så ville hovedutvalget aldri ha sluppet igjennom de mange heslige bygge- prosjekter som de har godkjent.

Sevik tar feil

For i Utfyllende bestemmelser (s. 22) står det eksplisitt at fortetning på Nøtterøy har klare begrensninger. Her står det også spesifisert hvilke områder man må styre unna, eventuelt behandle med varsomhet. Det er altså ikke riktig som Bjørn Kåre Sevik hevder i Tønsbergs Blad 19. oktober at «fortetning er i tråd med kommuneplanen for Nøtterøy». Men det mest graverende, sett i forhold til Kommuneplanens arealdel, Utfyllende bestemmelser og Hensynssoner, er hovedutvalgets håndtering av tilbygg og nybygg i Teie hageby, også kalt Nøtterø Haveby. Her må jeg sitere fra s. 29, for dette avsnittet gjelder ikke bare politikere, men også innbyggerne på Nøtterøy, kort sagt velgerne:

«Teie er et tettsted planmessig anlagt rundt 1920 gjennom reguleringsplan for Nøtterø Haveby. Rikdommen fra sjøfart og hvalfangst la grunnlaget for områdets utvikling. Teie består av noen velbevarte villaer med store haver og forretningsgårder, bevisst plassert i forhold til veiløp og torvet. Bebyggelsen hører stilmessig til klassisismen. Det er viktig å bevare både enkeltelementer og sammenhengen mellom bebyggelsen, veiløp og landskapet for øvrig. Gamle trær er en del av dette miljøet. Områdets særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt. Bygninger oppført før 1940 skal søkes bevart. Strukturer/historiske spor som veiløp, alleer, gjerder, markante trær med mer og den naturlige/ landskapsmessige sammenhengen mellom disse skal søkes opprettholdt og bevart.»

Ny bebyggelse må tilpasses

Det står videre at: «Tilbakeføring av bygninger er ønskelig og positivt.», og videre at: «Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg omgivelsene mht. til landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner. Ny bebyggelse skal tilpasses stedets topografi, når det gjelder struktur, skala. Uttrykk og materialbruk. Ny bebyggelse skal tilpasses kulturmiljø mht. til plassering, retning, takvinkel, vindusbruk, størrelse, farge, og materialbruk og øvrig utforming.».

Ingen ting av det som her står anført, kan ha vært i hodet på hovedutvalgets medlemmer. Om de ikke har vært kjent med den aktuelle Kommuneplanens arealdel, spesielt hensynssoner, så burde de heller ikke vært medlemmer av Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. De spesifiserte hensynssonene setter klare begrensninger for hovedutvalgets vurderinger, spesielt gjelder det de bevaringsmessige aspektene ved Teie/Nøtterøy Haveby.

Ingen ting biter på dem

For et par uker siden påviste Connie Didriksen i TB (3/10) at politikerne på Nøtterøy både feilinformerte og forvrengte viktige data om Teie og hagebyen. Gjennom saklig argumentasjon og solid historisk materiale dokumenterte hun at politikerne for med usannheter. Men dette biter ikke på politikerne. For når Bjørn Kåre Sevik hevder at han følger kommuneplanens krav om fortetning, så er det ingen som går ham etter i sømmene. Men her underslår han faktisk hvilke klare begrensninger som anføres i Hensynssoner, og hva Kommuneplanens arealdel sier generelt og om Teie-området og hagebyen spesielt.

LES OGSÅ: Nei, Nøtterøy kommune er ikke flink til å bevare

Paul Grøtvedt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.