Svært krevende situasjon: Avdelingen for teknikk og miljø trenger økte ressurser

MYE Å GJØRE:  Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen og kommuneutviklingssjef Andreas Mæland i Færder kommune (begge under paraplyen) har et stort arbeidspress for tide, skriver Pål Ese og Bjørnar Godt Daae.

MYE Å GJØRE: Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen og kommuneutviklingssjef Andreas Mæland i Færder kommune (begge under paraplyen) har et stort arbeidspress for tide, skriver Pål Ese og Bjørnar Godt Daae. Foto:

Av

Vi har full tillit til den jobben som gjøres i Færder og må få uttrykke vår anerkjennelse for hvordan de takler denne svært spesielle og vedvarende situasjonen.

DEL

LeserbrevSommerens varme har avtatt og hverdagen overtar. På en måte er det godt at alt vender tilbake til det normale og at det blir litt svalere.

Slik er det derimot ikke i avdelingen for Teknikk og Miljø i Færder kommune. Der er det like hett og det er ikke sikkert man har fått ladet batteriene i et fantastisk sommervær, slik de fleste av oss andre har.

Søk på nettet under: «Byggesaker Tjøme» gir over 34000 treff. Høstens første møte i hovedutvalg for kommunalteknikk fant sted for snart to uker siden med tre journalister til stede og direktesending i Tønsbergs Blad. At det senere i høst blir tema på kommunal-konferanser og seminarer, at det blir skrevet bok om, og mediehus får priser for dekningen av sakene er deler av den harde virkeligheten.

Virkeligheten er også at det er saker fra hele Færder kommune som behandles, men hovedtyngden av saker og mest presse er det blitt på saker fra tidligere Tjøme kommune. Arbeidet med å rydde opp i disse sakene vil være svært tidkrevende og ta flere år. Dette håper vi innbyggere har forståelse for.

Krever tøffe prioriteringer

Det er ikke å ta munnen for full å si at byggesakene i sin videste forstand har preget det siste året i hele Færder kommune både for innbyggere, politikere og ikke minst ansatte i kommunens avdeling for teknikk og miljø, hvor byggesaker sorterer under.

At det senere i høst blir tema på kommunal-konferanser og seminarer, at det blir skrevet bok om, og mediehus får priser for dekningen av sakene er deler av den harde virkelighete

Bjørnar Godt Daae og Pål Ese

Helt siden vi ble Færder kommune er det fattet vedtak i hovedutvalg for kommunalteknikk, formannskap og kommunestyre som medfører økt ressursbruk, og tøffe prioriteringer i behandlingen av byggesaker.

Vi som er politikere vil sammen med administrasjonen gjøre vårt beste for å fatte riktige beslutninger og sørge for at avvikene i disse gamle sakene ikke skal påvirke normal saksgang. Samtidig med at vi sørger for at ordinære og nye byggesaker får oppmerksomhet og fremdrift i enhold til lovverket.

Innbyggerne verdsetter jobben

Mange legger ned en stor innsats for å holde hodet over vannet. Ikke minst har avdelingen for Teknikk og Miljø, ledet av kommunaldirektør Margrethe Løgavlen, hatt en stri tørn. Vi opplever at folk flest har en forventning om at vi som kommune tar ansvar og rydder opp. Den jobben er i full gang noe også innbyggerne har fått med seg og verdsetter.

Vi som sitter tett på sakene som medlemmer at hovedutvalget for kommunal teknikk ser hvilken enorm innsats som legges ned av kommunaldirektøren og hele hennes stab. Vi har full tillitt til den jobben som gjøres og må få uttrykke vår anerkjennelse for hvordan de takler denne svært spesielle og vedvarende situasjonen.

Vi tar tak i høstens budsjettprosess

Vi er heldige som bor på et av de flotteste stedene i landet med en unik skjærgård og en maritim nasjonalpark. Det forplikter å forvalte arealene og byggesakene til beste både for enkeltmennesket og fellesskapet. Denne oppgaven er mer krevende enn i de aller fleste andre kommuner i landet.

Mye taler for at avdelingen for teknikk og miljø trenger økte ressurser i denne svært krevende situasjonen. Det vil Færder Høyre ta tak i under høstens budsjettprosesser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags