Politiet mener mediene har informasjon om Tjøme-saken de trenger

VIKTIG OPPGAVE: Jan Stapnes leder for Økoteamet i Vestfold-politiet. Han har mye å ta tak i når politiet nå går inn for å etterforske Tjøme kommunes håndtering av byggesaksfeltet de siste årene.

VIKTIG OPPGAVE: Jan Stapnes leder for Økoteamet i Vestfold-politiet. Han har mye å ta tak i når politiet nå går inn for å etterforske Tjøme kommunes håndtering av byggesaksfeltet de siste årene. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Medias graving i Tjøme kommunes byggesaksrutiner vil bli nyttig i etterforskningen.

DEL

Meninger1. februar ble det kjent at politiet skal etterforske byggesaksskandalenpå Tjøme. Vestfold-politiets Økoteam går tungt inn i saken, og har bedt om bistand fra Økokrim i Oslo. Etter det første møtet mellom de to etterforskningsmiljøene, har politiet konkludert med at  det ser ut til at mediene har en del informasjon i saken politiet ikke har.

Saken startet med at Tom Ravndal, en privatperson, gjorde en prisverdig og grundig gjennomgang av over 70 byggesaker på Tjøme. Han fattet mistanke om ukultur i saksbehandlingen, og varslet kommunen og mediene om dette. Siden Tønsbergs Blad begynte å jobbe med denne saken på forsommeren i fjor, har vi skrevet over 50 saker. Våre journalister har gjort omfattende søk i postlister, eiendomsregisteret og Brønnøysundregistrene. Vi har gravd i byggemappene til en rekke eiendommer, snakket med vitner, naboer, tipsere, politikere og tidligere politikere. Vi var ute i strandsonen for å se sammenhengen mellom tegninger, gjeldende planverk, søknader og de byggene som er oppført, endret eller revet. Vi har stilt spørsmål ved kvaliteten på Fylkesmannens kontrollfunksjon. Vi har sendt direkte fra møter i Tjøme kommune og hele tiden ønsket svar på to spørsmål:

1. Hadde Tjøme kommune en systematisk praksis med dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen?

2. Fantes det problematiske bindinger mellom ansatte ved byggesakskontoret i kommunen og profesjonelle aktører som søkte om tiltak i strandsonen?

Strandsonen er en begrenset og ikkegjenvinnbar ressurs. Derfor beskyttes den ved lov.  Byggeforbudet i 100-metersbeltet er et viktig prinsipp. De mange kommentarene og leserbrevene vi har fått fra leserne i denne perioden viser at folks rettferdighetssans er vekket av denne saken.

Samtidig var ledelsen i kommunen lenge opptatt av at dette var en personalsak som ikke hadde offentlighetens interesse. Da BDOs granskningsrapport kom, konkluderte den med en rekke kritikkverdige forhold, men ingen bevis på korrupsjon. Til TB uttalte BI-professor Petter Gottschalk at det som ble avdekket i byggessaksavdelingen på Tjøme er både korrupsjon og brudd på habilitet.

Vi mener saken er helt prinsipiell, og at medienes arbeid med saken viser at Tjøme kommune i årevis har hatt en problematisk og kanskje også ulovlig behandling av byggesaker. Det eneste riktige er at politiet går inn i denne saken nå og at de etterforsker bredt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags