Bru er vedtatt – la oss komme videre!

IKKE AKTUELT: En Vestfjordforbindelse er ikke realiserbar. Den bidrar ikke til å løse Tønsbergs utfordringer og er derfor ikke aktuell som tiltak i Bypakken. Færders innbyggere kan ikke alene finansiere denne forbindelsen fordi det ikke ville blitt nok passeringer til å nedbetale investeringen, skriver Tom Mello

IKKE AKTUELT: En Vestfjordforbindelse er ikke realiserbar. Den bidrar ikke til å løse Tønsbergs utfordringer og er derfor ikke aktuell som tiltak i Bypakken. Færders innbyggere kan ikke alene finansiere denne forbindelsen fordi det ikke ville blitt nok passeringer til å nedbetale investeringen, skriver Tom Mello Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fagetater og politikere har foretatt en helhetlig vurdering av alle mål som ønskes oppnådd i Bypakke Tønsbergregionen, og bru fra Ramberg til Smørberg er valgt. I en så stor sak så er det naturligvis delte meninger om vedtaket og hvor veien burde gå. Noen bor nær vedtatt løsning og blir dermed selv berørt med støy eller annet, noen mener at raskest mulig adkomst til E18 bør være førende, noen vektlegger utelukkende miljø og klimamål, noen prioriterer samfunnsikkerhet og noen ønsker ingen ny fastlandsforbindelse i det hele tatt.

Effektmålene som har ligget til grunn for Statens Vegvesens anbefalinger er disse: Redusert utslipp av klimagass, miljøvennlig reisemiddelfordeling, avlaste Teie og Tønsberg sentrum, risiko for stenging av forbindelsen mellom Nøtterøy og fastlandet, risiko for trafikkulykker, ivareta middelalderbyen og våtmarksområdene og fremkommelighet for syklende, gående, næringstrafikk og kollektivtrafikk. Ansvarlige politikere må forholde seg til alle disse målsettingene og sørge for at disse blir ivaretatt innenfor en akseptabel kostnadsramme.

Høyre fikk ikke gjennomslag for sitt førstevalg, som var tunnel til Korten, men vi er innstilt på å gjennomføre brualternativet som nå er vedtatt for regulering. Det er slik demokratiske prosesser skal og må fungere. Med vedtaket om bru i fylkestinget fulgte ekstra 300 mill. kr som skal brukes på redusert bomavgift og tiltak som det ikke ville vært behov for dersom tunnel hadde blitt valgt. Nå bruker Vegvesenet ett år på regulering og reduserer økonomisk usikkerhet fra 25 til 10%. Bompengesatsen er beregnet å bli mellom 15 og 20 kr, altså på et helt annet nivå enn det vi ser i byene på Vestlandet.

Vi vil stort sett ha utslippsfrie biler om få år, men bruken av personbiler vil neppe avta i områder hvor det ikke er hensiktsmessig å dekke all bevegelse med buss og sykkel. Likevel bør vi se på muligheten for smalere veier og enklere bruløsning for å begrense investeringene og dermed bompenger. Det er jo gjerne veikryss og avkjøringsveier som begrenser flyten i trafikken.

En ny parallell Kanalbru ble forkastet av departementet i 2015, da en forbindelse mot øst ikke svarte opp målsettingene. Den ville ikke redusert trafikk gjennom Teie og i liten grad bidratt til færre biler i Tønsberg sentrum. Folk har nok også ulike syn på hva en østforbindelse skulle inneholde. De som hevder at dette kunne bli en svært rimelig løsning, ser trolig ikke for seg noen utvidelse av Nøtterøyveien og Kirkeveien eller ny løsning for passering av Kilen frem til Frodeåstunnelen. En slik minimumsløsning ville trolig ført til en håpløs trafikksituasjon både på Teie, Stensarmen og særlig på Kilen. De som tenker at dobbel Kanalbru skal bygges for god trafikkflyt og kollektivsatsing må inkludere tiltak som trolig koster opp mot det samme som bru til Smørberg og en hel husrekke må rives langs Nøtterøyveien.

Det hadde vært fint å få oppdaterte tall for en fullverdig østforbindelse, men vi kommer neppe frem til noen klar enighet i befolkningen uansett, og ytterligere millioner blir brukt. Allerede er ca. 100 mill. kr disponert til forskjellige utredninger. Dette er penger som fylket og kommunene har garantert for og som må utbetales dersom det ikke fattes endelig vedtak om bygging og bompengeinnkreving.

En Vestfjordforbindelse er ikke realiserbar. Den bidrar ikke til å løse Tønsbergs utfordringer og er derfor ikke aktuell som tiltak i Bypakken. Færders innbyggere kan ikke alene finansiere denne forbindelsen fordi det ikke ville blitt nok passeringer til å nedbetale investeringen. Dessuten vil Sandefjord ikke akseptere å bygge en vei videre til E18. Høyre og andre partier mistet mange stemmer ved valget i høst, på at vi var tydelige på dette. Jeg forstår godt at mange ønsker seg en Vestfjordforbindelse, men jeg håper at velgerne setter pris på at politiske partier har realistiske valgløfter.

Frodeåstunnelen, ny fastlandsforbindelse til Smørberg og alle andre tiltak for fremkommelighet, sikkerhet, kollektivtrafikk og myke trafikanter vil samlet utgjøre et fremtidsrettet og flott veisystem i vår region.

La oss komme videre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken