Du bærer havre til en død hest, Tom Mello

BREMS: Det har ingen hast med en ny fastlandsforbindelse. Det er ingen umiddelbare trafikkproblemer eller timelange køer som krever umiddelbar handling, skriver Dag Daler.

BREMS: Det har ingen hast med en ny fastlandsforbindelse. Det er ingen umiddelbare trafikkproblemer eller timelange køer som krever umiddelbar handling, skriver Dag Daler. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyre med Tom Mello som ordførerkandidat, gikk på et nederlag i årets kommunevalg hvor fastlandsforbindelsen dominerte. Høyre frontet tunell under Vestskogen og bru Ramberg-Smørberg og tapte på det. Velgerne sviktet og gamle venner, som Krf, gikk til opposisjonen. Ordførermakten forsvant. Likevel fortsetter de kampen for dette alternativet, Tom Mello i TB 12.11. En veiløsning de egentlig er motstander av.

Det er ikke første gang Høyre går på en smell i forbindelse med fastlandsforbindelsen. I 2003 frontet også Høyre fastlandsforbindelsen i kommunevalgkampen og tapte på det. Et politisk jordskjelv og Høyre måtte smertelig nok gi i fra seg ordførerkjedet. I 2005 kom det til ny omkamp, en folkeavstemming om fastlandsforbindelsen. Igjen argumenterte Høyre for ny fastlandsforbindelse, men folket sa Nei. Folkeavstemmingen ble tapt for Høyre og tilhengerne av ny fastlandsforbindelse.

Dag Daler

Dag Daler

Høyre har aldri forstått strømningene i folkedypet. Og Høyre har tydeligvis ingenting lært når de forsetter å presse på for et alternativ innbyggerne ikke vil ha. Striden om fastlandsforbindelsen skyldes ikke at «ansvarlige politikere» svikter, som Tom Mello insinuerer. Velgerne i valg har alltid det siste ordet. Dagens flertall både i Færder og Tønsberg har gitt et løfte til velgerne og står seg på å holde dette løftet. Det er vel heller Høyre og deres kamerater som svikter når de ignorerer velgernes preferanser. Prosessen med fastlandsforbindelsen og Bypakke Tønsberg er ikke tilstrekkelig forankret i befolkningen. Velgerne opplever prosessen som udemokratisk og manipulerende, drevet fram av politisk stormannsgalskap og partipolitisk maktkamp uten hensyn til innbyggernes beste. Fastlandsforbindelsen til Smørberg ligger på feil sted og den er blitt alt for dyr. Bymiljøaspektet er blitt sekundært og til dels fraværende.

En bærekraftig samferdselspolitikk innebærer nullvekst i privatbilisme. Trafikkøkning skal tas med kollektive løsninger, sykkel og gange. Nye overdimensjonerte veisystemer er ikke en fremtidsrettet løsning på utfordringer i trafikken. Folk er ikke opptatt av å spare 5 minutter når de skal ut på E18. I dag er folk opptatt av klima og miljø.

Så er jeg enig med Tom Mello om at vi må komme oss videre. Å fortsatt agitere for Smørberg brua er spilt møye. Det er som å bære havre til en død hest! Prosjektet med Smørberg brua må avsluttes, intensjonsavtalen med fylket og kommunene må sies opp og alle krefter må settes inn på å utrede alternativene som tidligere er lagt bort, Vestfjordforbindelsen og Østalternativet. Høyre bør kjenne sin besøkelsestid, ta signalet fra velgerne og arbeide konstruktivt. Det er aldri for sent å snu. Fortsetter Høyre med dagens opposisjonspolitikk mister de all innflytelse og driver langsomt og sikkert ut i stadig sterkere isolasjon.

Det har ingen hast med en ny fastlandsforbindelse. Det er ingen umiddelbare trafikkproblemer eller timelange køer som krever umiddelbar handling. Trafikktellingene viser at det er nedgang i biltrafikken. Det forventes ingen kraftig øking av folketallet i Færder i nær framtid, faktisk var folketallet i Færder sist år synkende. Premissene for fastlandsforbindelsen er endret. De tanker som var rådende for 30 år siden har ikke lenger aktualitet. Så får vi ta den tiden som trengs for å realisere et godt resultat. Skal vi ha en ny fastlandsforbindelse må det være uten økede klimaavtrykk, uten skade på miljø og natur, uten tap av dyrket mark og innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Og ikke minst, den må gi et positivt bidrag til utviklingen i Færder og Tønsberg regionen. En tunell under Vestskogen med bru Ramberg-Smørberg svikter på alle disse områdene uansett hva Høyre og Tom Mello måtte tro og mene.

Det er selvfølgelig beklagelig at det er brukt store penger på å utrede alternativer som ikke blir realisert. Det var mange som advarte mot at kommunene skulle garantere for disse kostnadene, Flertallet med Høyre i spissen valgte å ignorere disse advarslene, og må nå ta konsekvensene av uansvarlig handling. Dette i seg selv er ingen grunn til å sløse bort ytterligere 6-8 milliarder eller mer på et dårlig veisystem. Uansett er pengene tapt og vil aldri komme tilbake. Det er aldri noen god ide å kaste gode penger etter dårlige.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken