Snu rekkefølgen i Bypakke Tønsberg slik at vi kommer i gang med klimatiltakene

De grønne støtter opp om målsettingen i bypakka. Men vi mener den gjennomføres i feil rekkefølge og med utdaterte løsninger.

De grønne støtter opp om målsettingen i bypakka. Men vi mener den gjennomføres i feil rekkefølge og med utdaterte løsninger. Foto:

Av

Bypakke for mennesker og miljø.

DEL

LeserbrevDet er ikke mulig å føre en ansvarlig klimapolitikk om man ikke gjør noe med utslippene fra transport. I Norge står transport for rundt en fjerdedel av klimagassutslippene. Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med over 32 %. Bypakke Tønsberg ønsker å ta dette på alvor.

De grønne støtter opp om målsettingen i bypakka. Men vi mener den gjennomføres i feil rekkefølge og med utdaterte løsninger.

For oss er det viktig at det blir enklere å velge kollektivt, sykle eller gå istedenfor å benytte bil. I tillegg er det viktig at kollektivtransport blir priset lavt slik at den blir tilgjengelig for alle uansett inntektsgrunnlag.

Vi vil ha en stor satsning på egne sykkelfelt, kollektivfelt på de store innfartsveiene og etablering av hoved traseer for sykkel. Videre vil vi oppheve intensjonsavtalen om bygging av bru fra Ramberg til Smørberg og bygge en parallell bru ved dagens kanalbru for gang- sykkel- og kollektivtransport.

Skal vi nå målsettingene kommer vi ikke unna bompenger. Bompenger bidrar ikke bare til finansiering av nye kollektivtilbud. Men er også et effektivt virkemiddel til mindre bilkjøring og mer samkjøring, gir de renere luft, bedre arealutnyttelse og mindre støy.

De Grønne er enige med SV i at det må finnes et godt tilbud for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av økonomi. Det bør ikke være nødvendig å være avhengig av bil for å komme seg på jobb og levere barn i barnehage i Tønsberg. Bompengefinansiering av kollektivsatsingen er bra for mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags