Fakta, men kanskje ikke alle fakta om veipakka?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Et av de mest spenstige uttrykk jeg har lært i år er «alternative fakta». Uttrykket ble viden kjent da det ble benyttet av president Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway i et heftig forsøk på bortforklaringer. Hvor komisk og uforståelig det enn virket falt likevel brikkene litt på plass i kronikken «Dette er fakta om bypakka» - signert Tore Kaurin, Nina Ambro Knutsen og Steinar Aspen i Statens vegvesen (SVV).

DEL

LeserbrevNår det først skal serveres fakta synes jeg det er en klar fordel å se det helhetlige bildet i de utfordringer vi står overfor i veisaken.

LES OGSÅ: Veivesenet: Dette er fakta om bypakka

Politikere og veivesen i utak med folket

Det er et faktum at både politikere og SVV er fullstendig i utakt med innbyggerne de er satt til å arbeide for, og da primært innbyggerne på øyene. Det fremstår som hinsides all fornuft at en ny fastlandsforbindelse skal ha som primærmål å løse byens trafikale utfordringer samtidig som størstedelen av regningen sendes til øyene. Videre er det dypt urettferdig at det skal gjøres store inngrep i Nøtterøys bomiljøer for at Tønsberg skal få den veiløsningen de ønsker.

LES OGSÅ:  Vi vil ha et trygt, hyggelig og levende bymiljø

Det er også et faktumat byens næringsliv motarbeider en forbindelse over Vestfjorden. Med tanke på faren for handelslekkasje og dermed tap av omsetning, er dette selvsagt forståelig. Det finnes likevel ikke et snev av fornuft i at byens næringsliv skal påvirke hvordan øyfolket skal komme seg til fastlandet. I valg av veiløsninger er det selvsagt brukernes reisemønster som skal legges til grunn, ikke jag etter profitt. Undersøkelser viser at langt fra alle reisende har Tønsberg som mål.

Tilliten til veivesenet er lav

Det er et ubestridelig faktum at den generelle tillit til veivesenet er lav. Dette betyr ikke at SVV er å betrakte som inkompetente, men derimot at løsningene som velges i samarbeid med politikerne ikke er i tråd med behovene. Et godt eksempel på dette er løsningene som ble valgt i forbindelse med veipakke Tønsberg.

En tunnel gjennom Frodeåsen, rundkjøringer på Kjelle og Kilen og sykkelsti til Verdens Ende har ikke bedret trafikksituasjonen for folk flest. På møtene i forbindelse med denne veipakken var vi mange «synsere» som advarte mot kaos på Kjelle og Kilen. Jeg går ut ifra at dagens trafikksituasjon på nevnte steder understreker poenget mitt i fullt monn.

HJALP IKKE: Tunnelen gjennom Frodeåsen har ikke bedre trafikksituasjonen for folk flest.

HJALP IKKE: Tunnelen gjennom Frodeåsen har ikke bedre trafikksituasjonen for folk flest. Foto:

Det er prisverdig å ha en nullvisjon med tanke på trafikkvekst. Det er naivt å tro at man kan oppnå dette slik bypakka foreligger. Som nevnt er det mange som skal til Tønsberg, men langt fra alle. Svært mange øyboere som skal til E18 ville hatt nytte av Vestfjordforbindelsen, uavhengig om ferden går sørover eller nordover på europaveien. På denne måten ville man også fått fjernet mye av den trafikken som idag går gjennom byen, og som med svært stor sannsynlighet ikke vil bli fanget opp av satsning på kollektivtrafikken. Buss, sykkel og gange vil primært være utslagsgivende for reisende til og fra byen - noe som selvsagt er hensiktsmessig.

To Ramsar-områder

Vi skal heller ikke glemme det faktum at det i Tønsberg befinner seg to såkalte Ramsar-områder, nærmere bestemt Ilene og Presterødkilen. Disse våtmarksområdene er omfattet av den globale avtalen Ramsarkonvensjonen, utarbeidet i Ramsar i Iran i 1971 og ratifisert av Norge tre år senere. Det kan derfor ikke uten videre garanteres at man kan foreta utbedringer på Semslinna dersom behovet tilsier det, et behov som forøvrig har vært der siden før Frodeåstunnelen sto ferdig. Ettersom det er snakk om våtmarksområder av internasjonal betydning og avtalen knyttet til dette, kan man heller ikke ukritisk utvide eksisterende ringvei mellom Kilen og Stensarmen.

I god demokratisk rettferdig ånd bør det én gang for alle stadfestes hva som er byens behov og hva som er øyenes. Det beste er naturligvis å enes om en felles løsning som dekker samtlige ønsker og behov, men dette har dessverre vist seg å by på problemer. Det finnes imidlertid et kompromiss kalt Vestfjordforbindelsen. Med denne løsningen fjerner man mye av trafikken som idag må gjennom byen. Dermed kan man også gjøre mindre inngrep i nærmiljøer vi alle setter stor pris på, både i byen og på øyene.

Ørnulf Thyberg

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags