Hva skjer med Tønsberg sentrum?

ALTERNATIV: En bussring rundt sentrum kan dekke opp mange av de store arbeidsplassene i Tønsberg, samtidig som den indre bykjernen kan unngå å bli delt opp av den planlagte kollektivaksen i Møllegaten, mener forfatterne.

ALTERNATIV: En bussring rundt sentrum kan dekke opp mange av de store arbeidsplassene i Tønsberg, samtidig som den indre bykjernen kan unngå å bli delt opp av den planlagte kollektivaksen i Møllegaten, mener forfatterne. Foto:

Av

Det er en uttrykt politisk vilje, og vi ønsker det vel alle, at Tønsberg sentrum skal åpne for økt boligbygging med tilhørende bokvaliteter, for dermed å legge til rette forat byen skal bli en pulserende perle for egen befolkning og tilreisende i alle aldre.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For en tid tilbake lanserte Tønsberg kommune to viktige dokumenter som viste vei for et slikt fremtidig sentrum. Det ene, kalt byromstrategi, inneholder registrering og anvisning for bruk av byens plasser og parker. Den andre, kalt gatebruksplan, inneholder drøfting, evaluering og plan for kollektivtrafikken i byen. De er begge vel verdt å lese, og det ligger mye god fagkunnskap og innsikt i rapportene.

LES OGSÅ: Vi vil at det skal koke på Torvet!

Både gatebruksplanen og byromstrategien er forankret politisk i byens byplan, og alt burde ligge til rette for å iverksette detaljplanene. Det gjennomføres i disse dager høringer for å fange opp eventuelle nye kommentarer. Blant disse har Farmannstorvets status reist ny tvil om vi er i ferd med å ta noen gale grep for å oppnå målsettingen: «…begrense lokale miljøskadelige virkninger av transport …» (Fra mål i Bypakke Tønsberg regionen.)

LES OGSÅ: Nå kommer planen for hvordan du skal sykle mer, gå mer og reise mer med buss

Farmannstorvet er gitt status som gateterminal, og er med det navet i den nye planen for kollektivtransport. Det innebærer at Møllegaten gjøres til samlegate for alle de syv bussrutene som, i et pendelprinsipp, skal frakte passasjerer inn og ut av byen og de nære arbeidsplasser. Det medfører et anslag på 6-700 busser pr døgn i denne gaten, som samtidig er pekt ut som atkomstgate for biltrafikk og som viktig gangakse.

Det er nettopp her bekymringen tar tak i en: En såpass trafikkert åre risikerer å skjære det skjøre bysenteret i to. En slik trafikk vil utfordre mange av de kvaliteter som er angitt for Farmannstorvet i byromstrategien, bl.a. «spesielt tilrettelagt for lek og utfoldelse for barn».

LES OGSÅ: Heftig budkrig om eiendommer i sentrum: – Det tok litt av

Bussring rundt sentrum

Bysenteret har vært definert som arealet mellom Slottsfjellet og Haugar. Dersom vi ønsker at dette senteret skal kunne utvikles til å være attraktivt for alle, slik byen har valgt som motto - «der barn ler», bør det forplikte. Spørsmålet blir derfor: Kan det etableres et nytt og fremtidsrettet kollektivtransportnett uten å skjære bysenteret i to?

LES OGSÅ: Dette er de nye eierne av kontorene i Møllegaten 12

Hva gjorde laboranten da han kom til labyrinten? – Han labba rundt'n. Det er en besnærende tanke å la bysenteret mates av en ring som forbinder Nedre Langgate og Stoltenbergs gate om Mammutkrysset og Korten-rundkjøringen. Holdeplasser strategisk plassert langs denne ringen vil kunne mate alle de store og viktige mål for reisen (innenfor fem minutters gange):

* Bysenteret med hele indre bydel
* Sykehuset
* Farmandstredet
* Jernbanestasjonen
* Legevakta
* Statens Park - Kortenområdet
* Bryggeområdet
* Fremtidige Stensarmen
* Svømmehallen/Fylkeshuset
* Kaldnes/DSB/Ørsnes.

LES OGSÅ: Tommel opp for svømmehalltomta. Fant ingen kulturminner.

Mange fordeler

Det er naturligvis mange innvendinger av bussruteteknisk og annen karakter som kan reises mot denne løsningen, men vi bør la den få en sjanse til å bli utprøvd, og utfordringene bør veies mot det vi kan oppnå:

* Et sentrum for myke trafikanter, tilnærmet bilfritt, utover nødvendig bolig- og nyttetrafikk.

* Et sammenhengende trygt og skjermet område.

* Et virkelig bærekraftig bysenter, som vil ha alle muligheter til å bli en sjarmerende, levende by med småbyens kvaliteter kombinert med storbyens tilbud, og med plass til alle!

Det vil fortsatt være et behov for en sentral gateterminal som kan fange opp overganger, korrespondanser, opphenting og venting. Det vil være naturlig at denne finner sted på bysiden av jernbanestasjonen.

LES OGSÅ: Dette synet møter togpassasjerene som skal ta bussen: – Ventetiden blir helt utenkelig lang

I spill

Flere av forutsetningene for gatebruksplanen er utsatt eller ikke lenger tilstede:

* Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy (og finansstøtte for bytiltak i bypakken) er pr. idag uviss.

* Vestfoldbanen og plassering av Tønsberg jernbanestasjon er uavklart.

* Parkeringsstrategi: Bortfallet av de planlagte 400 parkeringsplassene i Haugarfjellet vil kreve en revidert plan for parkering.

* Reduserte politiske og praktiske muligheter for restriksjoner som bompenger ogavgiftsbelegging, vil berøre pisk/gulrot-strategien for økt kollektivbruk.

Derfor er tiden inne: Tenk igjennom en gang til, planlegg byen der barna skal le!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken