Folkemøtet på Barkåker avslørte:

1: Ordføreren har abdisert!

Han og flere politikere var til stede, men uten å lede møte. Demokratiet i Norge er demokrati fordi politikerene er valgt av dem. Folkemøte er en del av demokratiet. Når rådmannen settes til å lede det hele, opptrer han i en rolle han ikke et tilsatt for, og beboerne får ikke møte dem de har valgt å gi ansvar.

2: Uspesifisert bestilling fra kommunen.

Rådmannen ble bedt om å gjøre rede for spesifiseringen i utredningsoppdraget som tilfalt Rambøll. Det var han ikke i stand til «det var ikke jeg som skrev det».

Dette nærmer seg likegyldighet overfor innbyggere og bruk av kommunale midler.

Mulig utbygger buet ut: – Jeg skjønner at de ble provosert