Verdiskapningsinitiativet jobber aktivt for å få arbeidsplasser til Vestfold, og det er flott. De ønsker seg et datalagringsanlegg på Tveiten på Barkåker. Dette handler om et skoganlegg som i dag er aktivt i bruk. Det ligger en flott lysløype i skogen, kort gange fra de lokale innbyggernes hjem. Lysløypa brukes sommer som vinter av både voksne og barn. I dagens samfunn hvor fare for fedme og viktigheten av en mer aktiv livsstil blir fremhevet, er dette unike skogområde i Tønsbergsammenheng viktig å bevare.

I tillegg til nærområdets bruk av dette flotte skogområdet kommer de økonomiske aspektene og arbeidsplasser. Verdiskapningsinitiativet (VI) har estimert at det blir omtrent 250 arbeidsplasser dersom det blir et datalagringsanlegg på Tveiten på Barkåker.

Av 250 estimerte arbeidsplasser:

Mesteparten er i byggeprosessen. Bygging i slik skala vil som oftest tilfalle store entreprenørselskap. Disse har sine faste ansatte som kan komme hit, bo i brakker og jobbe på skift.

Kanskje 10 % vil være til drift. Mesteparten av drifting av anlegget vil kunne gjøres digitalt via andre land.

Ingen garantier for at disse få ansatte som er igjen kommer fra Tønsberg kommune.

Vi kan sammenlikne med andre store arbeidsgivere på Barkåker. Vi kan sammenlikne med Visma. De har rundt 250 ansatte på 8500 m2 over flere etasjer, med tilhørende infrastruktur utenfor. VI ønsker at vi skal ha kanskje 25 arbeidsplasser på 700 000 m2 på lang sikt.

Om man snakker skatteinntekter kan man jo se artikkelen om Facebook i Aftenposten fra 4. juni i 2017. Facebook har antagelig store inntekter på annonser og liknende i Norge, men betaler kun 500 000 kroner i skatt. Er det virkelig slike aktører vi vil ha til området vårt? Vi kan finne andre aktører som kan ha flere arbeidsplasser på mindre plass og heller på de områdene som allerede er regulert i kommuneplanen.

Tønsberg Venstre vil:

■ Jobbe aktivt for å bevare viktige rekreasjonsområder i kommunen.

■ Fremme viktigheten av å bruke de eksisterende områdene i arealplanen som er til næringsvirksomhet.

■ Ikke bruke LNF-områder til næringsvirksomhet (med unntak av skog og landbruk).