Byggesaksbehandling og næringslivets arbeidsvilkår

Magda Flatmo,

Magda Flatmo, Foto:

Av

Undertegnede ble valgt inn som ny representant i Hovedutvalget for kommunalteknikk ved valget i fjor. I januar var jeg på politikeropplæring på Havna hotell i regi av Kommunenes sentralforbund.

DEL

MeningerSom innbygger på Tjøme har jeg med interesse fulgt med på oppslagene om byggesaker i media. Likeledes arbeidsforholdene for næringslivet, det være seg lokale entreprenører, tiltakshavere, men også administrasjonen i Færder kommune.

Nå ser jeg dette fra en litt annen side: En administrasjon som arbeider både raskt og effektivt for å få bukt med gamle ulovlighetssaker, men som også sørger for at den daglige byggesaksbehandlingen fungerer.

LES OGSÅ: Magdahl krever svar om ansettelse av tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune

Da må ikke vi som politikere stikke kjepper i hjulene. På politikeropplæringen ble det understreket hvilken rolle vi skulle innta i samspillet med administrasjonen. Jeg noterte: Hva er politikk og hva er administrasjon? «Vi skal styre båten og ikke stå nede i maskinrommet». «Vi skal stå på broen og navigere, ikke blande oss inn i det som vi har delegert bort». Vi har et Delegeringsreglement. Vi må kunne stole på at administrasjonen vet hva de holder på med.

LES OGSÅ: Modernisering på Mostranda

Et ferskt eksempel på dette er saken i Vestveien 544 på Tjøme, hvor tiltakshaver ønsket å rive huset på sin eiendom og bygge nytt. Prosessen startet da han sendte inn søknad i juni -18 og fikk avslag i september -18, hovedutvalget var da enig med administrasjonen og fulgte kommunedirektørens innstilling.

I samarbeid med sin arkitekt og i samråd med Færder kommune er bygget nå tegnet om for å tilfredsstille kravene til utforming.
Tiltakshaver har med andre ord tilpasset seg kommunens anbefaling.

LES OGSÅ: Bekymringsmelding fra Færder

Møtte veggen etter lang prosess

Kommunedirektøren la frem saken for hovedutvalget i møte 15. januar -20, og anbefalte godkjenning:

«Tiltaket tilfredsstiller de krav som stilles til utforming og visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2 og kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 13 estetikk.
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse».

I hovedutvalgets møte 15. januar gikk de rødgrønne - Felleslista, MDG, Sp og Ap mot kommunedirektørens innstilling.
Altså: Etter et omfattende arbeid (16 måneder) går de rødgrønne mot kommunedirektørens innstilling!

LES OGSÅ: Færder kommune anmelder to byggesaker til politiet: – Flere anmeldelser vurderes

Høyre og Fremskrittspartiet måtte bare konstatere at etter et langt gruppemøte ble posisjonspisken grundig benyttet.
Forøvrig: Utnyttelsesgraden er på 3,5 prosent. Eiendommen som er på ca. 6 mål kan bebygges med en betydelig større bygningsmasse.

Næringslivet klager over manglende byggeprosjekter på Tjøme. De rødgrønne forsøker nå å stoppe en rekke prosjekter.

Hvor lenge skal vi vente før det skjer noe på Tjøme? Er det dette som fører til politikerforakt?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags