Sier Stokke nei?

MÅ HA STYRING: For Stokke er det ikke tilstrekkelig med en hånd på rattet når gjelder en mulig veitrasé fra kysten til E18, Stokke må sitte i førersetet fordi man må få anledning til optimal utnyttelse av en slik vei gjennom egen kommune, skriver Tom E. Amundsen. Illustrasjon: Statens vegvesen

MÅ HA STYRING: For Stokke er det ikke tilstrekkelig med en hånd på rattet når gjelder en mulig veitrasé fra kysten til E18, Stokke må sitte i førersetet fordi man må få anledning til optimal utnyttelse av en slik vei gjennom egen kommune, skriver Tom E. Amundsen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel

Flertallet i Nøtterøy kommunestyre brøt dialogen kommunen hadde med Stokke, trolig i frykt for at Vestfjordforbindelsen kunne få sitt eget momentum.

DEL

Tidvis kan man lese og få høre at Stokke ikke vil ha Vestfjordforbindelsen Hella-Stokke. Dette synes å være en forenkling som ser bort fra viktige utviklingsmuligheter både for Stokke og øykommunene. Det males opp de rene skrekkbilder av en firefelts motorvei i en tilnærmet snorrett linje rett vest fra Borgheim til E18, uten hensyn til hva man i Stokke måtte mene om dette. At man i Stokke kan bli skremt av slike mentale bilder er mer enn forståelig. Det hadde blitt ramaskrik på Nøtterøy om man ble konfrontert med at kommunene Tønsberg og Tjøme hadde kommet til enighet om å få bygget en firefelts motorvei over Nøtterøy fra Vrengen til Kanalen med få eller ingen av- og påkjøringer.

Vestfjordforbindelsen Hella-Stokke må handle om mye mer enn en veistrekning mellom Borgheim og E18 i Stokke. Hadde Vestfjorden vært tørt land, hadde det rimeligvis vært en serie veiforbindelser mellom kommunene Nøtterøy og Tjøme på den ene side og Stokkelandet på den andre. Også fremtidige kommunesammenslåinger bør med i vurderingen.

I tidligere tider var det ferjeforbindelse mellom Hella på Nøtterøy og Skjærsnes i Stokke. For bøndene i Stokke var dette raskeste veien til markedene i Tønsberg, slik det også var for bøndene på Nøtterøy for å komme fram til nærmeste mølle på Melsom i Stokke. På Nøtterøy fikk man en ny mølle på Lofterød i 1920, og i Stokke sto den nye veien Melsomvik-Tufte-Vear-Auli ferdig høsten 1922. Dermed forsvant mye av grunnlaget for ferjeforbindelsen Hella-Skjærsnes og nedleggelsen var et faktum sommeren 1926.

Fra 1970-tallet er tusenvis av arbeidsplasser innen industri, håndverk og distribusjon enten nedlagt eller flyttet ut av Tønsberg. Samtidig har vi sett fremveksten av Borgeskogen næringsområde i Stokke som for tiden omfatter omkring 2000 arbeidsplasser, og utbyggingen fortsetter.
Stokke og Sandefjord har overtatt den tidligere militære delen av Torp flyplass og her skal det angivelig være plass for næringsutvikling med mer enn 20 tusen arbeidsplasser. Selv om kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme betraktes samlet så kan man ikke skilte med slike geografiske ressurser, om man da ikke skal fortsette å ofre jordbruksarealer.

Stokke er trolig den viktigste vekstkommunen i Vestfold. Her ligger E18, jernbanestasjon, Borgeskogen næringsområde og deler av Torp flyplass med sitt relativt sett enorme potensial for næringsutvikling, bare skilt fra øyene av den smale Vestfjorden. Det er tilnærmet 30.000 innbyggere på øyene og disse må rimeligvis ha en betydelig interesse for næringsutviklingen i Stokke og sørover i Vestfold. Men Stokke er også en idyll som frykter for at kulturlandskap kan bli lagt under asfalt med tilhørende gjennomgangstrafikk.

Man trenger ikke firefelts motorvei fra Borgheim til E18 i Stokke. Det er tilstrekkelig med en tofelts vei med alt Stokke trenger av gang- og sykkelveier, av- og påkjøringer, busslommer, miljøtunneler for å skåne kulturlandskap, fjelltunnel der dette er ønskelig, ringvei rundt Stokke sentrum, planfri kryssing av jernbanen, grensesnitt til eksisterende veinett og annet. For Stokke er det ikke tilstrekkelig med én hånd på rattet når gjelder en mulig veitrasé fra kysten til E18, Stokke må sitte i førersetet fordi man må få anledning til optimal utnyttelse av en slik vei gjennom egen kommune.

Rundt årsskiftet 2007–08 var det en kortvarig dialog mellom kommunene Nøtterøy og Stokke om Vestfjordforbindelsen, men den var useriøs fra Nøtterøys side, hvor Nøtterøy la fram forslag til veitraseer som Stokke kommunestyre sa blankt nei til. Stokke sa ikke nei til Vestfjordforbindelsen som sådan, idet man ville diskutere andre alternativer. Men flertallet i Nøtterøy kommunestyre brøt dialogen med Stokke, trolig i frykt for at Vestfjordforbindelsen kunne få sitt eget momentum.

Forhåpentlig forstår man i Stokke at debatten som raser på øyene er en opposisjon mot flertallet i kommunestyrene som i saken om en ny fastlandsforbindelse, ikke er i samsvar med det sannsynlige folkeflertallet. Det er ikke er en debatt som er ment å finne sted over hodet på Stokke.
En Vestfjordforbindelse medfører en «regionsutvidelse» skriver veivesenet i sin konseptvalgutredning. Ja, nettopp! Hvorfor bygget man Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark? Hvorfor snakkes det om en forbindelse over Oslofjorden, med mulig bruhode i Horten eller nordre Slagen? For å få til en regionsutvidelse, selvsagt. Intet mindre.

Øykommunene Nøtterøy og Tjøme er en geografisk blindtarm på Tønsberg by, og det er dette Vestfjordforbindelsen kan endre på i lys av den samferdsels- og næringsmessige utviklingen. Trafikken på E18 sør for Tønsberg er minst 30 prosent større enn nord for Tønsberg. Intet sted i Vestfold er så mange mennesker så geografisk «innestengt» som i øykommunene Nøtterøy og Tjøme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags