En slik korttenkt uselvisk hjelper er Anniken Beckstrøm, leder i Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold. I Tønsbergs Blad 17. november, forsvarer hun barnevernet i Tønsberg som nylig i en rekke kronikker og avisoppslag har blitt kritisert for sin iver med å frata folk omsorgen for barna deres.


Dessverre for Beckstrøm er tallenes statistiske tale likevel ikke til å misforstå: omsorgsovertakelsene i Tønsberg har i 2013 økt med 70 prosent i forhold til 2005.
Fortellingen her om bukken og havresekken baserer seg på at Beckstrøm er fylkesleder i FO der de fleste barnevernsansatte er organisert og at den nå etter kritikken omplasserte barnevernslederen, Torild Kristoffersen, er landsstyrerepresentant fra Vestfold i samme organisasjon.


De sitter begge i fylkesstyret til FO. Riktignok er solidariteten blant de tillitsvalgte i FO sikkert stor, men å opptre som bukken Bruse når innholdet i havresekken allerede er oppspist, blir rent komisk.


ANNIKEN Beckstrøm har likevel funnet et halmstrå blant de gjenværende kornsmulene i havresekken. Argumentet hennes bygger på at unge ifølge Landsforeningen mot seksuelle overgrep ikke blir hørt og trodd av «voksne i skolen, i helsevesenet, i barnevernet og i rettsvesenet», i sannhet en imponerende opplisting av alle dem som ikke bryr seg om barns beste.


Så da så. Det er dermed ikke annerledes i Tønsberg enn ellers i landet, hevder Beckstrøm, (bortsett fra at barnevernet tydeligvis her ved en inkurie har kommet med i oppramsingen), for svært få saker omgjøres av Fylkesnemnda og andre rettsinstanser.


Likevel postulerer Beckstrøm drømmende: «Tenk om bildet er annerledes enn det bildet kritikerne tegner … Tenk om Tønsberg er en mønsterkommune og politikerne skulle være stolte av innbyggerne, helsevesenet, barnehagene, skolene og barnevernet». Hun har tydeligvis sans for oppramsinger, Beckstrøm, kanskje særlig av alle som nå er lovpålagt å angi «uegnede» foreldre.


Ja, tenk om det. At Tønsberg hadde vært en mønsterkommune med orden i sysakene. Det ville vi alle ha likt. Men problemet er fortsatt Helsetilsynets flengende kritikk fra i sommer om både lovbrudd og manglende rutiner hos barnevernet i Tønsberg, en rapport som Beckstrøm ikke vektlegger.
Heller ikke nevner hun at kommunaldirektør Pål Thalmann for lengst har innrømmet de kritikkverdige forholdene, omplassert Kristoffersen og ifølge Tønsbergs Blad, startet på «ryddejobben» i etaten.


Så får vi se da, hva den ender opp med.