Historieløs byutvikling

Bildetekst

Bildetekst

Av og
Artikkelen er over 4 år gammel

Tønsberg er Norges eldste by, grunnlagt i 871, og har en lang og interessant historie. Byen har vokst fram gjennom århundrer, men har klart å bevare noe av sitt særpreg helt til i dag. I de senere årene har mer og mer av byens historiske egenart blitt utradert, til tross for at politikere og byplanleggere insisterer på og markedsfører Tønsberg som et historisk sentrum i Vestfold.

DEL

Ja, man profilerer endog byen som et hovedsete for middelalder og vikingtid, skjønt nye planer tar sikte på å forvandle Tønsberg til et sterilt og historieløst bymiljø.
Tønsbergs Blad har de siste dagene presentert fremtidsvisjoner for Norges eldste by. Det er skrekkvisjoner av en utbygging som arkitektfirmaet Dyrvik arkitekter har utarbeidet i det som kalles en mulighetsstudie for kanalområdet. Ser man på de lanserte skissene blir man slått av en bygningsmessig monotoni som minner om byplanlegging i Sovjetunionen på 50-, 60- og 70-tallet.


Her er det ikke mye arkitektonisk fantasi og historisk respekt, Bare ideologisk og utopisk ensretting.


Det mest i øyenfallende ved de nye planene er som nevnt monotonien, de kassepregede blokkene med flate tak og satt på geledd. Denne blokkbebyggelsen er ikke planlagt for levende mennesker, men hjernevaskede beboere og brukere som blir fratatt byhistorisk forankring og behov for samliv med de naturgitte omgivelser. Variasjon synes å være en vederstyggelighet, som om kreative løsninger ville forstyrre den sosiale ensrettingen.


Det verste er nok fraværet av historisk tilkobling. I Plan- og bygningsloven er det et krav at bygging av boliger og planlegging av store utbygginger skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse og det naturgitte miljø. Med eksisterende bebyggelse kommer selvsagt det historisk i fokus. I så henseende har Tønsberg en fortid som forplikter. Politikerne bør jo prøve å bevare noe av den historiske egenarten til Norges eldste by.


Det er tydelig at de nye fremtidsplanene prøver å kvitte seg med restene av Tønsbergs fortid. Blir disse planene realisert, får vi en utbygging av kanalområdet som er både historieløs og arkitektonisk undergravende. Disse planene vil ikke gi byen en urban og attraktiv livsstil, men et utrivelig og asosialt miljø. Politikerne bør ta en tur til utlandet og se på andre byer, på deres urbane kultur og varierte arkitektur. Og ikke minst, legg merke til hvordan byutviklingen har fastholdt og bevart den historiske egenarten. byutviklingen har fastholdt og bevart den historiske egenarten.


Arkitektene trenger man ikke å ta med på en slik ekskursjon. For dem eksisterer det ingen historie før funksjonalismen fra tidlig 1900-tall. Fra den tid har arkitektene repetert de samme traurige og kjønnsløse bygningstypene. Bygges de høye nok, blir de kalt et signalbygg, som på Jarlsø. Nå skal altså Tønsberg bli forpestet med flere slike sjarmløse og utrivelige bygninger, og en historiske dimensjonen fjernes for godt. Ikke engang den gamle kommunisten Vladimir Putin ville nå satse på en så autoritær arkitektur.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags