Rådmannen anbefalte bystyret å bygge et tilbygg til Byfogdløkka til 90 millioner kroner fordi det var totaløkonomisk billigste alternativ. Med dette menes det som i minst grad vil belaste kommunens budsjetter.


90 millioner kroner er mye penger, men hva er det som belastes kommunen, og dermed kommunens innbyggere? 90 millioner inkluderer moms. Dette får kommunene kompensert fra staten, og utgjør 18 mill kroner. Da er det 72 mill kroner som kommunen må ut med.


Ved å bygge nytt, frigjøres rådhuset i Tollbodgata, som kan selges. Vi hadde sondert markedet, og viste ca. hva huset kunne selges for, og vi fikk den prisen vi ønsket, 45 mill. kroner. Trekker vi fra dette, er det 27 mill. kroner som belastes kommunen.


Dette skal finansieres ved eiendomssalg, men eiendommenes verdi kunne vært benyttet til andre investeringer. Det er imidlertid flere elementer i regnestykket.
Det skal bygges 120 arbeidsplasser som skal erstatte vel 100 i Tollbodgata, men det nye bygget blir 800 kvadratmeter mindre enn det gamle. Det sparer kommunen for utgifter til energi, renhold og vedlikehold. I tillegg kan vi huse noen flere ansatte som det i dag betales husleie for. Totalt vil kommunen spare ca. kr 700.000 pr. år.
Denne besparelsen kan benyttes til mange gode formål, men la oss tenke oss at vi benytter disse til å betjene et byggelån. Vi kunne lånt 15 mill kroner, og blitt belastet kr 700.000 pr. år.


Det betyr at vi kan trekke fra ytterligere 15 mill. kroner, og netto kostnader for innbyggerne er da 12 mill. kroner.


90 millioner kroner har blitt til 12. Hva får vi for dette? Et sunt arbeidsmiljø for mer enn 100 ansatte. Det er god grunn til å anta at sykefraværet går ned, som igjen betyr sparte penger. Den dårlige luften i dagens rådhus gjør ansatte svært trette i løpet av dagen. Det er derfor grunn til å tro at produktiviteten øker. I tillegg vil vi få et mer moderne servicesenter hvor flere funksjoner samles på ett sted, noe som gir bedre service til innbyggerne.