Derimot er jeg noe forundret over at Egeland allerede har svar på de spørsmålene jeg og andre stiller oss – og som er gjenstand for videre utredninger. I likhet med ordførerne i TNT-kommunene, har Lars Egeland bestemt seg. Altså blir videre utredninger rent skuebrød. For dem gjenstår bare å utrede hvordan kommunene skal slå seg sammen og ikke om de bør slå seg sammen.


Jeg tror imidlertid ikke det er spesielt klokt å raljere over alle som har en annen tilnærming til kommunesammenslåingsprosessen og som ønsker å se alle kort kortstokken før vi tar stilling. Og det kommer vi til å gjøre når den tid kommer. Ett er nemlig ganske sikkert: Nøtterøy Arbeiderparti ønsker å spørre velgerne til råds i sakens anledning. Dermed er det flertall for rådgivende folkeavstemning i Nøtterøy kommunestyre.


Men jeg er enig i at det allerede er klart at de tre kommunene økonomisk sett har lite å tjene på å slå seg sammen. Tvert om. Etter en overgangsperiode vil de kunne komme dårligere ut, med mindre det gjøres betydelige endringer i det kommunale inntektssystemet.


I så fall er det staten som sparer penger. Jeg ser ikke bort fra at det kan være noe av hensikten med en høyrestyrt kommunereform.
Det er heller ikke utsikter til bedre tjenester, høyere kompetanse og styrking av fagmiljøene. Avstanden mellom befolkningen og folkets valgte representanter blir i alle fall ikke mindre når kommuner slår seg sammen.


Erfaringer fra Danmark kan derimot tyde på at administrasjonens makt øker proporsjonalt med kommunens størrelse. For øvrig er det av naturlige årsaker langt lettere å privatisere eller konkurranseutsette tjenester i større kommuner. Jeg ser ikke bort fra at også det kan være en underliggende hensikt med reformarbeidet.


Så er jeg enig med Egeland i at arealpolitikken kan være et argument for kommunesammenslåing, men ikke ubetinget. Det avhenger i høy grad av den arealpolitikk som føres. Derfor slipper Egeland katta ut av sekken når han bedyrer at det først og fremst gjelder å styrke byens sentrumsfunksjoner (på bekostning av «utkantene») og at befolkningsveksten og arbeidsplassene skal konsentreres i de bynære områdene i den gode hensikt å bevare jordbruk og naturområder på øyene. Jeg er ikke sikker på om slike tanker har grobunn på øyene.


Når jeg likevel ikke vil lukke døra for videre utredninger, er det av respekt for de vedtak som er gjort i Nøtterøy kommunestyre. For meg er det innlysende at når et spørsmål utredes, så er det fordi vi betinger oss retten til å se resultatet.