De fleste av oss er opptatt av å styre unna ulovligheter og lyssky virksomhet. Vi vet at det er lett å brenne seg om vi velger feil. Derfor beskytter vi oss selv og andre med lås på døren og klare holdninger. Av og til er det behov for å minne oss om at svart økonomi også er kriminell virksomhet som går ut over deg og meg.

Å kjøpe svart arbeid er å risikere fengsel eller bøter, tap av klagerett, avkorting av forsikring eller andre økonomiske og praktiske konsekvenser. Samtidig er dette en handling som går ut over oss andre. Vi ønsker oss arbeidsplasser med ordnede forhold, lærlingplasser til ungdommene våre og gode velferdstjenester til dem som trenger det. Dette spleiselaget er ikke de som kjøper svart med på. De sniker seg unna ansvaret og overlater regningen til oss andre.

I enkelte næringer har det blitt vanskelig for seriøse bedrifter å konkurrere med de kriminelle. Vi risikerer at fagkompetansen forsvinner og at bedrifter går konkurs eller blir lagt ned.

Derfor er det straffbart å medvirke til svart økonomi, f.eks. ved å inngå en avtale om å kjøpe håndverkertjenester svart. Straffen for medvirkning er like streng som for håndverkeren. I tillegg kan man bli økonomisk ansvarlig for skatten som skulle ha blitt betalt.

Vi kan ikke bygge og drive et samfunn på svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet. For å stoppe denne utviklingen bør alle ta aktivt avstand fra svart økonomi. Vi bør ikke godta svart økonomi hos oss selv eller hos dem rundt oss.

Samarbeid mot svart økonomi er en allianse der LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi. Her i Vestfold har vi også med Arbeidstilsynet og Nav.

Vi har følgende gode råd til deg som ikke vil brenne deg på svart økonomi:

■ Ta firmasjekken på handlehvitt.no
■ Skriv kontrakt
■ Krev faktura med moms
■ Betal via bank
■ Sørg for at ungdom i sommerjobb har arbeidskontrakt, og at de får lønnsslipp for hver lønnsutbetaling.