Gå til sidens hovedinnhold

Kom opp av skyttergravene!

Artikkelen er over 6 år gammel

KOMMENTAR: Det er politisk ukorrekt å hevde at gutter diskrimineres i utdanningssystemet og debatten blir derfor lett ideologisk preget.

BAKGRUNN: – Gutter og unge menn blir diskriminert

Anna Karlsen går i «ideologifella»
når hun avslutter sitt innlegg 1. november med: «Jeg er sterkt imot at kompetanse og gode prestasjoner skal brukes mot kvinner».

LES INNLEGGET: Gutter diskrimineres ikke

Jeg har aldri argumentert slik. Jeg fremhever at det er like muligheter uavhengig av kjønn som er viktig. Dette gjelder begge kjønn. Når det er systematiske kjønnsforskjeller, er det tegn på ubalanse. Vi må da stille spørsmål om hvorfor det er blitt slik, og lete etter korrigerende tiltak. Det er viktig å unngå en kamp mellom kjønnene.Det er utvilsomt at overvekten av kvinner som fullfører universitetsutdannelse er bekymringsfull og et samfunnsmessig problem. I universitetsavisen Universitas uttaler rektor ved UIO Ole Petter Ottersen i mars 2014 at mer enn 65 prosent kvinnelige kandidater er «en utvikling universitetet ikke kan leve med».

Advokat Dr. juris Helga Aune vant i 2013 YS' likestillingspris og har i en årrekke drevet forskning innen arbeids- og likestillingsrett. I et intervju med Advokatbladet nr. 10/2014 uttaler hun: «Guttene er tapere i skolesystemet. De får ikke lik rett til utdanning. Det er en svikt i systemet lenger ned, i barnehagene og på skolene. Denne skjevheten klarer man ikke å ta igjen senere. Guttene har for dårlige karakterer til å komme inn på studier. «Av annen forskning som tyder på at vårt utdanningssystem favoriserer jenter viser jeg til en artikkel av Anne-Cathrine Lehre med flere i Scandinavian Journal of Educational Research 2013. Hun vurderer om kvalitetsreformen i skolen i 2003 har hatt noen betydning for kvinnefremmarsjen i høyere utdanning og konkluderer slik: «Thus, the 2003 Quality Reform has produced an environment favoring women.»

Jeg nevner også Sandefjords Blad fra 3. november i år. Der er det en artikkel om tre jenter i 10.-klasse som får «minst 5 i alle fag». Jentene gir uttrykk for sin oppfatning om forskjeller mellom gutter og jenter og siteres slik: «Som regel er det guttene som får de dårligste karakterene. Det gjelder ikke alle. Noen gutter er veldig dedikerte. Men det virker kanskje som at noen gutter ikke er så modne og ikke tenker så mye på framtida og jobb».

Det fremgår også i artikkelen at jenter i gjennomsnitt får bedre avgangskarakterer i 10.-klasse (flere grunnskolepoeng) enn gutter både i Sandefjord og på landsbasis. Skyldes dette at guttene har blitt «dummere», eller må vi lete etter strukturelle årsaker så vel i utdanningssystemet som i hjemmene og på andre samfunnsområder?

Fortsatt debatt om dette viktige temaet er ikke tjent med at skoleledere og forskere går i skyttegravene. Lik rett til utdanning for begge kjønn kan bare oppnås ved åpen debatt der man er villig til å legge til siden ideologiske holdninger med rot i 70-tallets høyst betimelige likestillingskamp.

Kommentarer til denne saken