NHO-direktør Kristin Skogen Lund innrømmet i Politisk kvarter på NRK 5. november at NHO nå driver en kampanje mot KrF i norske medier. Også Kristin Saga i Vestfold har gjort sitt for å bidra, og skriver i Tønsbergs Blad samme dag at KrFs alternative budsjett ikke lover godt for næringsliv og verdiskaping.


Da ser Kristin Saga bort fra at KrF har en tyngre satsing enn regjeringen på næringsrettet forskning og innovasjon, noe vi vet at NHO har vært opptatt av for å sikre verdiskaping i fremtiden. Hun ser bort fra at KrF satser mer enn regjeringen på samferdsel, noe vi vet står høyt på ønskelista til norske bedrifter.


Hun ser også bort fra at KrF vil gi skatteletter som treffer småbedrifter og bønder, og som vil bety mye for mange næringsdrivende i Vestfold. Og hun ser bort fra at KrF vil reversere regjeringens forslag om å øke grensen for avgiftsfri handel fra utlandet, noe som ville satt mange arbeidsplasser i fare, og noe som var Kristin Sagas hovedinnvending mot det blå budsjettforslaget.


Det eneste Kristin Saga legger vekt på nå, er formuesskatten. KrF har de siste åtte årene foreslått at regjeringen skal utrede en modell for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Med slik modell vil man slippe skatt på formue som er bundet opp i bedrifter og bidrar til å skape arbeidsplasser, mens personlig rikdom vil være skattepliktig. Dette har vi ikke fått stortingsflertallet med på, til tross for at både NHO, LO, Rederiforbundet, Bondelaget og Fiskarlaget har støttet oss.
Nå har regjeringen foreslått å kutte i formuesskatten, uten en slik målretting. Vi vet lite om hvilken effekt dette vil ha på næringslivet, men vi vet at det vil få svært uheldige sosiale konsekvenser.


Halve skattekuttet går til de fem prosent rikeste, og regjeringen har valgt å finne inndekning blant annet gjennom kutt i uføreordninger og frivillighet. Det vil ikke KrF være med på. Kristin Saga må gjerne være skuffet, men hun kan neppe være overrasket.


KrF mener også at det er lite ønskelig med store skatteendringer nå, før Scheel-utvalget legger fram sin innstilling 3. desember. Utvalget skal særlig se på selskapsskatten og avskrivningsreglene, men også vurdere systemet under ett.


Det vil være galt å bruke opp det økonomiske handlingsrommet nå, i forkant av utvalgets faglige råd. I desember vil vi vite mer om hvilke skattemessige grep som kan og bør tas for faktisk å styrke næringslivet, sikre arbeidsplasser og stimulere verdiskapingen.