Hvorfor kommer Norge til å bestå av et lite antall regioner? Vi må samle oss i sterke enheter, enheter som kan påta seg alle de oppgavene som kommer innen skole, helse, samferdsel, beredskap etc. Det kan ikke en enkelt kommune påta seg, men med en stor region burde det bli et helhetlig system som kan fungere.


I dag har beredskapen mange geografiske inndelinger, politiet har andre, helsevesenet andre, kirken andre, samferdsel andre. Det finnes intet system som kan drive landet og regionene på en effektiv måte. Landet settes sammen i enheter der det ikke er tatt hensyn til helheten, men det tas stort hensyn til distriktsutbygging og politisk gevinst. Da blir det lite effektivt og det blir dyrt. Vi må tenke lenger enn en valgperiode.


I Vestfold, som i grunnen kun burde vært en kommune, så skules det på hverandre i misunnelse, og ingen tenker strategisk på hvordan fremtiden skal se ut. Hvis ikke Vestfold samlet kan enes, så vil den nye regionens hovedstad ligge i Drammen eller Skien og ikke i Tønsberg der den av historiske og geografiske årsaker selvsagt burde ligge.


Kan ikke Sandefjord eller Larvik få oppgaven som hovedstad, så skal i alle fall ikke Tønsberg få den. Er det slik vi skal tape slaget? Nei, Vestfold må stå sammen, ellers er det ingen håp. Da risikerer vi å bli en provins i en region.


Var det noen i Tønsberg som klaget på at Ikea ble lagt til Larvik? Er det noen som klager på at danskebåten går fra Larvik? Er det noen som klager på at kulturhuset Bølgen ligger i Larvik? Er det noen som klager på at Strömstad-ferjen går fra Sandefjord? Er det noen som klager på at Torp flyplass ligger i Sandefjord? Er det noen som klager på at Bastøy-ferjene går fra Horten? Er det noen som klager på at Holmestrand får en fantastisk jernbanestasjon inne i fjellet? Nei, det burde være naturlig å tenke helhetlig i lille Vestfold.


Vi må gjøre som turistsjefene Ulf Kløve og Haakon Ringdal på Geilo da de fortalte hotellbransjens ledere følgende: Glem hvilket hotell du eier eller jobber på: Vi sees på Geilo.


Tønsberg har alltid vært for samarbeid med andre kommuner. Byen har vært med på å skape kraftsentra hvor aktivitetene også spres over til nabokommunene. Se på biblioteket som er en av landets beste og flotteste, i samarbeid med Nøtterøy. Se på Vestfold Interkommunale Brannvesen som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene imellom og nord fylke. Hvor er Sandefjord og Larvik her?


Er de andre kommuner misunnelige på at sykehuset, fylkesadministrasjonen, biskopen, den største handelen, den meste attraktive sommerbyen, kulturtilbudene, alt dette er i Tønsberg. Hva ergrer dem? Er det bom og parkeringsavgiftene? I lille Vestfold har vi fem turistsjefer. I Oslo, som er tre ganger større enn Vestfold, har de én.
Tønsberg, og dermed Vestfold, har alle muligheter til å bli et kraftsenter i en ny region som kommer, kanskje før vi aner det. Da må vi enes innbyrdes og stå samlet i den «kampen» som kommer. Vi får Drammen og Grenland å bryne oss på, og vi må bruke de argumentene vi har.


Vi har en internasjonal flyplass. Vi har motorvei nord og sørover. Vi har tog i begge retninger, og kort vei til Oslo. Vi har internasjonale ferjeforbindelser. Vi ligger geografisk midt mellom de to andre alternativene. Vi har de historiske fordelene i og med at Tønsberg i middelalderen har vært landets hovedstad og maktsenter. Vi huser biskop, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens park. Vi har høyskole. Vi har tradisjoner ved å være landets eldste by. Vi er et særdeles populært sted å bo, med masser av kultur og fritidstilbud. Vi har Færder nasjonalpark. Vi har Slottsfjellet med festningsruinene. Vi har som motto: Tønsberg der fremtiden skapes og historien bevares.


Vår region er like stor som Grenland og Drammen om størrelsen skulle spille noe rolle. Vi har alle de tilbudene som et regionssenter må ha.
Betingelsen for å lykkes er å stå samlet. Det burde ikke være et problem.