Det kan derfor ikke overraske noen at næringslivet reagerer når KrF foreslår å droppe lettelsene i formuesskatten.


KrF har foreslått å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, men det er ikke politisk flertall for dette. Partiene som nå forhandler om budsjettet har alle vært tydelige på at formuesskatten er et hinder for investeringer i norske arbeidsplasser. NHO har derfor store forventninger til at formuesskatten vil kuttes for neste år og ytterligere reduseres i årene fremover – til det beste for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.


NHO er glade for flere av forslagene KrF fremmet i sitt alternative budsjett, som økt lærlingtilskudd, forbedringer for næringsrettet forskning, beholde registreringsgrensen i MVA-registeret, økte bevilgninger til jernbane og å beholde merverdiavgiftsgrensen for netthandel.


Likevel har våre medlemmer vært tydelige på at kutt i formuesskatt er en prioritert sak. Vi mener vi har god grunn til å ha høye forventninger til kutt i formuesskatt når en budsjettavtale er klar.