Overfor NRK Vestfold har ordfører Erlend Larsen (H) senere bekreftet at det var mennesker som ble omtalt og snakket om på møtet uten at de var til stede. Men han avviser at de ble baksnakket.


Rammen for krenkelsen var et planlagt oppklaringsmøte mellom Stokkes rådmann og undertegnede som aksjonsleder. Siden jeg åpenbart hadde mye å svare for, hadde jeg tatt imot invitasjonen og møtte fram sammen med «aksjonist» Tore Søyland. Dagsorden og deltakelse var avklart på forhånd, trodde jeg. Det viste seg å være feil. Forhandlingsutvalget hadde uten min viten overtatt regien.


Stokkes politiske og administrative ledelse var godt forberedt. I nesten to timer ble vår aksjons gjøren og laden gjennomgått i minste detalj. Sjokkert ble jeg imidlertid først da kommunens fremste menn også tok for seg kritikere som ikke var til stede. Jeg var invitert til å stå til rette for egne handlinger. Men, uten forvarsel, ble jeg viklet inn i en intern skittentøyvask i Stokke Arbeiderparti. Engasjementet til Tore Søyland og enkelte andre Ap-medlemmer hadde ikke gått upåaktet hen hos gruppeleder Nils Ingar Aabol. En etter en tok han dem for seg, selv om de, bortsett fra Søyland, ikke var til stede. Varaordfører Roy Standal (Frp) fulgte på. Verken rådmannen, Lars J. Tveit, eller ordføreren, Erlend Larsen grep inn. Det var kritikkverdig av dem, alle sammen.


Krenkelsen av engasjerte innbyggere ble fra min side raskt fulgt opp med et brev til forhandlingsutvalget. Ingen beklagelse kom. NRK Vestfold tok så opp saken. Heller ikke der kom det noen beklagelse. Tvert om retter ordfører Larsen nå skytset mot meg, budbringeren!


Ordføreren ser åpenbart ingen problemer knyttet til at enkeltmennesker, som ikke er til stede, kritiseres bak lukkede dører. Så i stedet for å be de berørte om unnskyldning, fokuserer ordføreren på mine påståtte «retoriske grep». Møtet i rådhuset må jeg ifølge ordførerens uttalelser finne meg i, siden jeg har en lang fartstid bak meg som redaktør i Tønsbergs Blad, og «bruker alle teknikkene hun har lært gjennom et langt liv i pressen i hvordan hun håndterer oss». Mulig det, herr ordfører. Men min protest retter seg altså mot behandlingen av de andre engasjerte innbyggerne.


Ordføreren har rett i at jeg bygger mitt forsvar for innbyggere som ble krenket, på kunnskap jeg har ervervet i norsk presse. For meg er det ikke snakk om «teknikker» som ordføreren påstår. For meg handler saken om toppolitikernes manglende varsomhet, folkeskikk og respekt når innbyggere omtales. Min inspirasjon er Pressens Vær Varsom-plakat. Spesielt paragrafene som understreker betydningen av ytringsfrihet, av at ulike syn kommer til uttrykk, at man ikke gir etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt og betydningen av å avdekke kritikkverdige forhold.


Spesielt legger jeg vekt på at de som utsettes for sterke beskyldninger skal, så vidt det er mulig, ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Videre at debatt og kritikk ikke må hindres ved at parter ikke er villige til å uttale seg eller medvirke til debatt.


Dette er altså «teknikkene» jeg bygger min kritikk mot krenkelsen jeg overvar i Stokke rådhus på. Jeg er klar over at jeg ikke lenger arbeider i et mediehus. Men disse normene er ikke bare god presseskikk. De er også god folkeskikk og bør spesielt gjennomsyre verdiene til våre fremste politikere.


Ordføreren hevder overfor NRK at det inntrufne ikke vil påvirke andres engasjement i kommunen, fordi andre mennesker ikke vil oppleve det på samme måten. «Det var ikke en liten mann eller liten kvinne i gata som var i møte med oss, men Marit Haukom som har lang fartstid som redaktør i Tønsbergs Blad», sa Larsen til NRK Vestfold.
Ja vel, ordfører. Men da påhviler det meg et enda større ansvar for å rope varsku for hvordan den politiske eliten i Stokke håndterer kritikere. Det er uakseptabelt. Men forutseende nok møtte jeg dere ikke alene. Vi var to «aksjonister» til stede denne hustrige høstdagen i Stokke rådhus.