Redaktøren i Tønsbergs Blad foretrekker en sammenslåing av TNT (Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme) med Horten, og driver aktiv oppsøkende virksomhet i sine spalter for å samle støtte for slikt. Siste forsøk i så måte er å få med seg ordføreren på Tjøme, John Marthinussen.


Prosessen på Tjøme startet med et forslag om at Tjøme og Nøtterøy skulle slå seg sammen. Men, ikke minst på initiativ fra ordføreren, ble et Tønsberg-alternativ lagt til grunn for det videre utredningsarbeidet. De tre rådmennene i kommunene fikk i oppgave å utrede to alternativer: TNT eller Tjøme+Nøtterøy. Utredningen er snart klar.
Det politiske og økonomiske grunnlaget for å ta stilling i denne saken er foreløpig ganske tynt. Vi trenger fakta på bordet, samme hvilken side av Kanalbrua vi lever på. Mye tyder på at det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget, som leverte sin første delinnstilling i mars, har rett i sine beregninger om at 15–20000 bør være minimumsstørrelse på kommuner som skal være i stand til å takle den nære fremtids utfordringer. Det er verdt å nevne at Tjøme+Nøtterøy vil få en befolkning på ca. 26.000 og ganske sikkert i løpet av kort tid vil kunne vokse til over 30.000 – hvis det politiske flertallet i ny-kommunen finner at lokalsamfunnet tåler det.


Det siste er viktig. Verken Nøtterøy eller Tjøme er tjent med at boligpolitikken i kommunene blir basert på Tønsbergs behov for lebensraum. Innbyggerne i nærområdet må kunne få avgjørende innflytelse på hva miljøet tåler. Befolkningen på Nøtterøy og Tjøme bor der ikke minst fordi den verdsetter kystmiljøet i sin jomfruelighet. Dette er også grunnlaget for at så mange hyttefolk har søkt seg til området.


Tønsbergs utfordringer, dersom byen eventuelt skal fremstå attraktiv for Tjøme og Nøtterøy, er mange. De siste årene har en rekke arkitekter gått bananas i sin iver etter å skaffe seg oppdrag med å gjøre byen til en metropol. Planleggingen for Korten-brua og det tilhørende prosjektet «Kaldnezia» er byplanlegging på fri eksos, det er fristende å be planleggerne om å ta seg en luftetur i naturen!


Hver gang vi hører en Tønsberg-politiker, gjerne på initiativ fra lokalavisa, åpne munnen om byens fremtid, renner munnen over med begeistrede tanker om høyhus, betong og gigantiske bruløsninger, mens det er stille som i graven om kultur, historie, miljø, natur og småskala-øyturisme. Det virker som om Tønsberg har glemt at byen tar mål av seg til å være vertskommune for en nasjonalpark.


Politikere må ta stilling i dette spørsmålet før eller siden. Vi må gå foran i den politiske prosessen fram mot valget neste år. Personlig tror jeg ikke en såkalt 0-løsning har noe for seg – en løsning der Tjøme går videre på egen hånd. Alt peker i retning av at det klarer vi ikke. Hvorvidt Tønsberg skal med i min fremtids-kommune vil jeg vente med å ta stilling til. Jeg har inntil videre god tro på at de tre rådmennene gjør en god jobb med å skaffe oss faktagrunnlag for å ta en politisk avgjørelse.


Det burde også Tjømes egen ordfører gjøre. Han bør minnes på at han er valgt av et lokalsamfunn på skarve 5000 mennesker som har gitt ham i mandat å tale befolkningens beste.


Marthinussen må gjerne tenke høyt om Horten og Re og Stokke og for den saks skyld Larvik og Sandefjord med, men da bør han gjøre det på badet hjemme. På kontoret ved siden av ham sitter en rådmann som han har gitt i oppdrag å utrede et samarbeid med maksimalt tre kommuner. Såpass respekt burde han vise henne!


Vi må ikke glemme at regjeringens ekspertutvalg, som faktisk har levert en ganske sober innstilling, hele tiden har hatt øyet på lokaldemokratiet – det nære samarbeid mellom folket og de folkevalgte – der tillit til politikerne og deres lokale identitetsforankring er av stor betydning.


Som lokalpolitikere må vi vokte oss vel for å tråkke på denne modellen for innflytelse og medbestemmelsesrett fra grunnplanet og opp.