Tønsberg er grunnlagt i 871, det vil si at en 1143 år gammel by skal herses med på lik linje med Dubai som bare på få år har vokset opp av ørkensanden. Jeg reiser årlig gjennom Europa på vei til Frankrike, og hele veien er det byer somt har tatt vare på sin opprinnelse, der utformingen av nye bygg må tilpasses det eksisterende.

Professoren frikjenner faktisk den politiske styringen av Tønsberg og sier at dette er arkitektenes ansvar. Jeg er ikke enig i slik ansvarsfraskrivelse. Jeg mener heller ikke at hele byen skal ha preg av en middelalder by, men ta nå litt hensyn da. Selv synes jeg at bare det å plassere hus som minner om skoesker i tre etasjer sammen med vanlige eldre saltaksbebyggelse er ille nok. I hvert fall nok til at jeg mister troen på at arkitektene tilpasser seg miljøet rundt.