«Angrep er det beste forsvar», er vel et uttrykk opprinnelig hentet fra idretten. Men sannelig har kommuneadministrasjon og -politikerne lært seg å bruke det! For det innledningsforedraget kommunen holdt hadde lite med aktiv idrett å gjøre.

Her var folkehelserapporter, Eik skoles uteromsområder, ballbinger, skate- og sparksykkelbaner og klatrevegger temaer, i det hele tatt en presentasjon av hvor «flink» kommunen har vært. Men ingen ting av det ovennevnte har å gjøre med den aktive idretten.


I en av foilene skriver kommunen: «Idrett er en fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet er ikke det samme som idrett». Ja, nettopp!


For å drive idrett trengs for de aller fleste idretters del anlegg. Svarene fra kommunen handler en del om det – som planer. Jeg tør påstå at det er altfor få i kommunens administrasjon og politikere som helt ut forstår betydningen av den aktive, voksne idretten (+17-18 år). Men det holder ikke med anlegg alene – andre rammebetingelser må også være til stede. Kommunen må vise at den støtter idretten, og ikke bare skjule seg bak dårlig økonomi, planer og visjoner. Andre idretter må ha meg unnskyldt men fotball er landets desidert største idrettsgren og den som fenger det norske folk mest. Se hva denne har gjort med stoltheten og engasjementet i byer som Drammen, Trondheim, Aalesund, Haugesund, Kristiansand, Molde, Sarpsborg og Fredrikstad – for å nevne noen.


Heldigvis legger kommunen ikke fram noen skryteliste over hva den har gjort for idretten de siste 30–40 årene. Bortsett fra at blant annet hockeyen, hurtigløp, håndball og fotballen ifølge kommunen har anlegg «som tilfredsstiller eliteseriespill». Riktig det – hvis man legger lista på nederste hylle.
Det er ingen tvil om at kommunen har sovet på en pute som heter Stiftelsen Tønsbergmessen.


Dette er bl.a. messens bidrag: Messehall A (1,8 mill.kr.), Messehall B (2,2 mill.), Messehuset (4,5 mill), Greveskogen Idrettspark (4,6 mill.), TK-hallen (500.000), Tønsberg ishall (10 mill.), kunstisbane (1,5 mill.), utvidelse av fotballgrusbane (450.000), asfaltering av parkeringsplass/tivoliområde (200.000) og lys på Nye Tønsberg gressbane (400.000 kr). En omregning til dagens kroneverdi utgjør dette ca. 75 mill. kroner! Hvor mange av disse anleggene tror du ville stått der i dag hvis kommunen skulle ha finansiert dem?


I sin kommentar etter møtet stiller sportslederen i Tønsbergs Blad seg spørsmålet om «idretten bør sitte her» (altså i bystyresalen). Jo, det tror jeg ville vært nyttig, men som kjent har døgnet bare 24 timer. For hvem skulle da ha ledet, trent, administrert og motivert utøverne? Faktisk finnes det en grense for hva selv en ildsjel kan rekke og orke. Derfor er det prisverdig å se at Frank Pedersen nå er på vei inn i politikken.


Dessverre er jeg ikke særlig optimistisk på idrettens vegne når det gjelder fremtidsutsiktene. Det blir fra kommunens side for mye ord og for lite handling.