Trenger vi private ungdomsskoler?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Wang vil opprette et tilbud på grunnskolenivå i Tønsberg. Hva betyr det for et samfunn å segregere de beste elevene på egne interesseskoler? Mye, og på sikt vil det være helt avgjørende for hvordan vi lykkes som samfunn.

DEL

Wang har lyktes med sin satsing på videregående skole. Toppidretten trenger arenaer hvor talentene kan utvikle seg. Men, dessverre, denne utvelgelsen trenger vi ikke på grunnskolenivå!


Wang er en idrettsskole og vil appellere til idrettselever med ambisjoner. Disse elevene er overrepresentert i den øverste delen av karakterskalaen. Det betyr at mange ressurssterke elever blir trukket over til Wang. Hva blir det neste? En ungdomsskole basert på kulturelle interesser hvor det samme mønsteret går igjen?


Hva vil den offentlige skolen sitte igjen med? Jo, vi vil sitte igjen med en overrepresentasjon av ungdom i puberteten som ikke har noen fritidsinteresser utover dataspill og – chatting. Noen av disse er ikke spesielt interessert i skolen. Vi vet at ungdom som ikke har positive fritidsaktiviteter, lett blir underytere på skolen. Effekten eller konsekvensen av dette? En offentlig skole med dårlige resultater hvor læringsmiljøet vil lide og hjelpeapparatet må jobbe på høygir. På den andre siden får vi flere private skoler med ensidig miljø, ikke mangfold som vi vet er verdifullt, hvor elevene ikke lærer seg å ta hensyn til alle slags mennesker i samfunnet.


All erfaring vi har fra grunnskolen forteller at de beste læringsmiljøene er der hvor motivasjonen er stor og mangfoldet er størst. Vi trenger alle typer elever i samme klasse, ikke minst de flinke, motiverte og målretta idrettselevene som ofte er gode rollemodeller for andre elever. I klartekst: Vi verken vil eller har godt av å miste disse elevene. Jo tidligere man segregerer ungdom, desto mer egosentrert blir de som prioriteres. De læres opp til at man skal først og fremst sørge for seg selv. Dessuten viser studier fra Sverige at elever som går fra den offentlige til den private skole, klarer seg omtrent på samme karakternivå. De som blir igjen i den offentlige skole, går vesentlig ned i karakterer.


Opprettelse av private grunnskoler hvor elever med de høyeste karakterene vil søke seg til, vil øke klasseskillene i framtidens Norge. Er vi tjent med det?
Derfor blir det viktig for politikere ikke å tillate skoleordninger, verken i den offentlige eller private skole, hvor man skiller ut elever på grunnskolenivå etter kunnskaper. På høyskole/universitet er det helt naturlig at man studerer etter hva man vil spesialisere seg på. Det skjer også i videregående skole og det er naturlig fordi det er på veien mot spesialisering og voksenliv. Men det bør ikke skje på grunnskolenivå, da bør elevene spille hverandre gode nettopp fordi det er mye forskjellighet både i intellekt og interesse.


Og ikke fortell at økonomien ikke spiller noen rolle. Det er utrolig blåøyd å tro at 18. 000 kroner pr. år i skolepenger ikke er en formue og en uoverstigelig motbakke for mange familier. Bare det at det motsatte blir hevdet, tyder på lite kontakt med denne familietypen. Jeg vil tro at 90 prosent av familier med dårlig råd, aldri vil flagge det, verken på foreldremøter eller ovenfor representanter for Wang. De vil holde det for seg selv og si til naboen at «Wang ungdomsskole er nok ikke noe for guttungen min». Og det bør det kanskje ikke være for oss andre heller.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags