Her vi bor, nesten på Nøtterøys sørøstre odde, med nærhet til sjø og landlig natur, merkes det spesielt godt. Men det var et godt valg for vår alderdom. Måtte også kommende generasjoner kunne nyte godt av dette.


I møte i Nøtterøy kommunestyre den 29. oktober uttrykker Kristelig Folkepartis Ragnar Skau-Nilsen sin store tilfredshet med de potensielle besparelser en TNT-sammenslåing (Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme) vil medføre, og ramser opp besparelser på ca. 0,01 prosent av et totalbudsjett for TNT på nærmere 3,5 milliarder kroner. Og i Tønsbergs Blad 21. november foretar Nøtterøy Høyres Harald Rygh en oppsummering av TNT-kommunenes utredning, i svært positive vendinger. Etter et års arbeid har de kommet fram til at alt, tydeligvis, ser svært bra ut for sammenslåing. Han konkluderer med at «den grundige og gode utredningen skal fortsette».


Denne voldsomme tilfredsheten er det ingen grunn til. Teigar skole og Tønsberg torv så sikkert like bra ut på prosjektstadiet, mot sine overskridelser på 60 millioner, utover de prosjekterte 290 millioner, da de var ferdige. Å slå sammen tre kommuner er nok et langt mer avansert prosjekt. Dessuten, ifølge forskere fra Finland, Danmark og Holland, taler mye for at de tar fullstendig feil. Disse landenes erfaring med sammenslåing av kommuner, med totalt over 50.000 innbyggere, taler for at byråkratiet bare stiger (Civita). Og det er vel bare politikere som har råd til å bruke penger på å utrede noe som det sannsynligvis ikke blir noe av, og som mangler de viktigste forutsetningene for vurderingene.


For, etter Nøtterøy Arbeiderpartis avgjørelse om å anbefale folkeavstemning, ser det nok mørkt ut for TNT. Dertil har de store oppgavene, som regjeringen skal overføre til de nye kommunene, og som er årsaken til hele utredningen, ennå ikke blitt lagt fram. Med dette utgangspunktet, kan jeg ikke se at utredningen har noen som helst verdi eller allmenn interesse. I stedet burde man vurdere tall fra eksisterende norske bykommuner, med TNTs folketall.


Det finnes Nøtterøy-politikere som tror at befolkningen på Nøtterøy får det bedre i et ekteskap med Tønsberg. Det tror ikke jeg, Tønsbergs problemer bør ikke bli omgivelsenes problemer.


For en tid tilbake gikk Tønsbergs ledende politikere ut med et felles leserinnlegg i Tønsbergs Blad. I dette innlegget konkluderte de med at Tønsberg kunne klare seg godt på egen hånd, om nødvendig. Det synes jeg de skal holde fast ved. For, dessverre, det synes som om det ikke bare er Robek-registeret som blir problemet fremover.
Mens andre kommuner gjerne vil ha ungdom, satser Tønsberg på alderdom fra Oslo. Dette uvanlige eksperiment er jeg redd er et Damokles sverd, som vil falle ned, med resulterende prisgalopp på tomter og boliger, nedgang i skatteinntekter og økning av utgifter til omsorg og infrastruktur.


Politikernes frykt, for den kommende industrikonkurransen fra Drammen- og Grenland-regionen, trenger man ikke bekymre seg for, den er tapt for lengst. Og, når de har latt miljøet forsvinne, kan de ikke bare komme trekkende med en åkerlapp og en veibit og tro at den skal virke som trekkplaster på ny industri, mens man nærmest selger grunnen bort under den gamle.


I stedet for å sikle etter øyenes arealer og attraksjoner, bør Tønsberg heller vende en vennlig side mot oss og satse på sin velfungerende handelsnæring. Da nytter det ikke å jage bort bilen, med mulkter og kaos, for vi har ikke bare tenkt å sykle eller busse varene våre hjem. Men det viktigste av alt for oss her ute byen skal ikke styre vår fremtid, det skal vi gjøre selv. Og da kan vi leve godt sammen.