Vi trenger flere fakta

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Onsdag 8. oktober var det invitert til folkemøte på Tjøme. Temaet var ny kommunestruktur. Fylkesmann Erling Lae var invitert til å gi en kort orientering før et politisk panel skulle komme med sine synspunkter på Tjømes fremtid i en kommunereform som er vedtatt av Stortinget.

DEL

Det var faktisk på Tjøme det hele begynte, i kommunestyremøtet i juni 2013, der Tjømelistas representant ytret at «det nå var på tide å få en større dam å fiske i». En mulighet for å lage en stor øykommune var Tjømelistas opprinnelige forslag, men et enstemmig kommunestyre valgte å se lenger enn dette og ville ha en utredning som også omfattet Tønsberg.


På Tjøme valgte man altså en parallell utredning der et alternativ var med naboen Nøtterøy og Tjøme som en fremtidig enhet og samtidig et alternativ der bykommunen Tønsberg også var med. Først senere kom vedtaket i Stortinget om ny kommunestruktur i landet vårt.


Den første utredningen i tråd med kommunestyrevedtaket ble presentert i kommunestyremøte i juni 2014. Denne rapporten la fram ulike fakta om kommunestørrelse og lokaldemokrati og pekte på forskjellige tjenesteområder med likheter og ulikheter i de ulike kommunene. Videre ga den en oversikt over fordeler og ulemper ved en ev. sammenslåing, alt basert på dagens oppgaveportefølje for kommuner i Norge.


Det ble vedtatt å fortsette å utrede begge alternativ videre, nå også med politisk representasjon i utvalgene. Dette arbeidet pågår fortsatt.


Folkemøtet hadde til hensikt å gjøre befolkningen kjent med den prosessen som pågår, og samtidig gi de ulike partiene mulighet til å flagge sine synspunkter i saken. Like viktig er folkemøtet for å bli kjent med innbyggernes ønsker og synspunkter i dette viktige spørsmålet. Vi politikere er valgt til «å tale på vegne av velgerne», men denne saken var ikke en del av valgkampen ved forrige kommunevalg og de politiske representantene trenger derfor kunnskap om innbyggernes tanker og meninger om dette spørsmålet.


Litt synd var det at dårlig annonsering på forhånd ga et svært lavt deltakerantall på kveldens møte. Også vi politikere fikk liten tid til å diskutere og forberede oss til denne kvelden. Fremtidige møter bør annonseres bedre i håp om større oppslutning. Skuffende var det også da vi åpnet lokalavisen i dagene etter møtet, ikke et ord ble skrevet om kvelden.


De fremmøtte denne kvelden fikk med seg tre budskap fra den politiske delen av Tjøme, etter at de først hadde fått en grei gjennomgang av formaliteter knyttet til fremtidig kommunestruktur og Fylkesmannens rolle i denne saken.

Det var Tjømelista, Høyre og Arbeiderpartiet som stilte i panelet denne kvelden. Fremskrittspartiet og Venstre var ikke til stede for å høre innbyggernes meninger, uvisst av hvilken grunn.


Arbeiderpartiet på Tjøme har ennå ikke tatt standpunkt i denne viktige saken, vi har enda for lite fakta om hvilke oppgaver en ny kommune skal måtte påta seg før vi kan se hva vi vil være best tjent med. Vårt foreløpige tydelige standpunkt i denne saken er følgende: Vi må se hvilke fordeler en ny kommunestruktur gir våre innbyggere. For oss er retningslinjen at det skal føre til bedre tjenester enn det vi kan tilby i dag. Likeledes er fremdeles boplikt en av våre fanesaker. Vi mener at boplikten må bestå videre på øya vår selv om vi utvider kommunegrensene.


Vårt lokalparti har ennå ikke hatt medlemsmøte i dette viktige spørsmålet og som de fleste andre i denne saken har vi ulike synspunkter på hvem og hvor mange vi bør gå sammen med i en ny og fremtidig kommune. Vi har heller ikke fått klarhet i hvilke muligheter vi fortsatt har til å fortsette alene som selvstendig kommune. I tillegg vet man ennå ikke hvilken retning Regjeringen går vedr. regionalt nivå, og hvilke tjenester kommunen ev. skal overta fra fylkeskommunen. Dette vil først bli kjent i desember 2014.
Det er fremdeles mange ukjente faktorer i denne reformprosessen, noe som også kom godt fram i folkemøtet.


At Tønsbergs Blad som lokalavis ikke finner grunn til å referere fra folkemøtet på Tjøme synes vi er sterkt beklagelig, særlig fordi Tjøme var kommunen der det hele begynte for Vestfolds del.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags