Gå til sidens hovedinnhold

VIB brukte ikke giftig slukkeskum

Artikkelen er over 6 år gammel

I Mandagens Tønsbergs Blad skriver professor emeritus Rolf A. Andersen i en kronikk at Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) benyttet slukkeskum med miljøgiften PFOS, perfluorerte sulfonater, under Revac-brannen. Det medfører ikke riktighet, da slukkeskum med PFOS har vært forbudt siden 2007.

Allerede få dager etter brannen 21. juli publiserte VIB navn og datablad på skummet som ble benyttet på Linnestad.
Mousol FF 3/6 og Arctic 603EF ATC ble brukt. Begge typene er tillatt brukt til brannslukking, inneholder ingen miljøgifter, er biologisk nedbrytbart i løpet av noen uker, men er toksiske for organismer i vann.


Ved Revac-brannen var det, og er det, VIBs entydige faglige vurdering at konsekvensen med å benytte skum var fordelaktig, da brannen måtte slukkes fordi forurensingen til luft var omfattende mens den store haugen brant.


Det viste seg også i ettertid at relativt store mengder tungmetaller lekket fra deponiet og ut i Auli-vassdraget.


Skummet Vestfold Interkommunale Brannvesen benytter forbruker oksygen under nedbrytning og kan en kort periode ta liv av for eksempel fisk i vann, men etterlater ingen varige eller uopprettelige negative virkninger for miljøet.


Bruken av skum reduserte raskere annen forurensing, som utlekking av enda større mengder tungmetaller og miljøgifter til luft og vann.