Allerede få dager etter brannen 21. juli publiserte VIB navn og datablad på skummet som ble benyttet på Linnestad.
Mousol FF 3/6 og Arctic 603EF ATC ble brukt. Begge typene er tillatt brukt til brannslukking, inneholder ingen miljøgifter, er biologisk nedbrytbart i løpet av noen uker, men er toksiske for organismer i vann.


Ved Revac-brannen var det, og er det, VIBs entydige faglige vurdering at konsekvensen med å benytte skum var fordelaktig, da brannen måtte slukkes fordi forurensingen til luft var omfattende mens den store haugen brant.


Det viste seg også i ettertid at relativt store mengder tungmetaller lekket fra deponiet og ut i Auli-vassdraget.


Skummet Vestfold Interkommunale Brannvesen benytter forbruker oksygen under nedbrytning og kan en kort periode ta liv av for eksempel fisk i vann, men etterlater ingen varige eller uopprettelige negative virkninger for miljøet.


Bruken av skum reduserte raskere annen forurensing, som utlekking av enda større mengder tungmetaller og miljøgifter til luft og vann.