Vi sier at Norge er et av verdens beste land å leve i. Alle har sine lovbestemte goder. Men vårt demokrati har ikke kommet rekende på ei fjøl. Det er kjempet for og forsvart gjennom mange, mange, mange år.


Kan det være at vi tar lokaldemokratiet som en selvfølge?


Rundt om i Kommune-Norge drives det til daglig hardt og krevende politisk arbeid. Å være politiker innebærer mye kjeft, og man møter dessuten en rekke fordommer fra innbyggerne. Men det er tross alt mye god sunn fornuft som preger lokaldemokratiet. Det burde vi være glade for.


Flere politikere går ut av politikken grunnet stort press og har behov for å prioritere familien og egne fritidsbehov. Det er store dokumenthauger, mange lange møter og liten anerkjennelse. Mediene presser på for å ivareta samfunnsoppdraget sitt, og i noen tilfeller kommer politikerne i et svært ubehagelig krysspress. Det er et behov for å fornye og forenkle den politiske hverdagen.


Det lokale demokratiet er under store strukturelle endringer med blant annet en omfattende kommunereform. I mange kommuner kan det ofte være et stort underskudd på visjonær politisk tenkning. Har politikerne den nødvendige lyst, kraft, kunnskap og støtte til å møte nye utfordringer og til å drive de store bedriftene som de nye kommunene kan bli? Er det behov for endring og ny kraft?


Det er viktig at partiene er aktive i å rekruttere nye politiske talenter. Har de en målrettet strategi for dette? En tendens kan synes å være at de ofte rekrutterer innenfor samme nærmeste politiske omgangskrets.


Det er et problem at vi som ikke er politisk aktive, som ikke engasjerer oss i det politiske arbeidet, tar det som en selvfølge at noen andre gjør jobben. Vi regner med at dette er det «noen» andre som tar seg av det, og selv reduserer vårt engasjement kritikk og klage når det ikke blir som vi ønsker. Det er selvfølgelig en demokratisk rett, men også et dilemma. Det kan være en fare for at vi blir en gjeng misfornøyde innbyggere som er uenig i alt som krever politisk handlingskraft og mot over tid. Det kan lett feste seg tendenser til at «alt skal forbli slik det alltid har vært».


Det kan igjen føre til at vi får politikere som ikke tør å ta de nødvendige grepene som de ble valgt for å ta, og dette kan i neste omgang koste kommunene og innbyggerne mye penger. Bomring-saken kan være et eksempel på dette.


Det krever politisk mot å vedta politikk som har betydning på lengre sikt. Vi trenger flere som deltar i alle de politiske partiene for å ivareta demokratiet som mange har kjempet for. Personer som både har gjennomføringsevne og visjoner for fremtiden. Fremfor alt bør vi dyrke politikere som tør.
Er du en av dem?


Meld deg på før det blir for mange eldre herrer, som undertegnede, som tar over «butikken», vi øker stadig i antall. Vi har spist forrett, hovedrett og holder på med desserten. Vi har tatt ut det beste.


Mange i min alder sitter ofte og holder igjen for den minste endring som måtte komme. Leser man innleggene i lokalavisene, får man inntrykk av at eldre menn fra Nøtterøy er godt representert. Det er et uttrykk for stort engasjement, og det er bra. Lokaldemokratiet er avhengig av engasjement. Men det kunne med stor fordel også har vært en yngre årgang som meldte seg på banen.


Er det tid for å justere og tilpasse lokaldemokratiet til en ny krevende politisk hverdag hvor flere får lyst til å delta? I så fall trenger vi tilvekst og fornying av mannskapet. Jeg lover å heie på dere og selvfølgelig vil jeg ta min del av ansvaret ved å stemme på de modige!