Denne perioden er det hele 97,3 prosent av Vestfolds voksne befolkning bedriver risikosport og spiller russisk rullet med livene sine. Dette er alvorlig.


Det jeg sikter til er voksne folks forhold og holdning til bruk av refleks. Det faktum at det kun er 2,7 prosent av voksne folk som bruker refleks er meget skremmende.
De fleste av oss har vært ute og kjørt i en mørk ettermiddag eller kveld og blitt overrasket når vi har møtt noen av de 97,3 prosentene som ikke bærer denne livreddende innretningen som heter refleks.


Refleksbruken blant barn og unge er bra, men den daler dramatisk jo eldre man blir. Hva gjør det at vi voksne tror at vi blir mere synlige hvor eldre vi blir?
Vi bør her se til våre barn og faktisk se på dem som forbilder. Vi må alle ta ett krafttak for å få opp refleksbruken. Det finnes mange typer som er gode, enkle og praktiske å bruke. La oss prøve å fortsette inn i den mørkeste tiden av året til å bli mere synlige for hverandre. Vi har ingen liv å miste.