Når de alvorligste konsekvensene av vold mot barn slås opp, som saken om Monica i Hordaland, samles vi alle med krav om at dette ikke må skje. Vi etterlyser lærere og helsesøstre som ser. Vi etterlyser barnevern og politi som griper inn. Vi krever tøffere straffer for voldsutøvere. Heldigvis reagerer vi.


Landsforeningen mot seksuelle overgrep gjennomfører kampanjen; «Vi ser det ikke før vi tror det». og stadig får vi høre historier om barn som ikke blir hørt og trodd av voksne i skolen, i helsevesenet, i barnevernet og i rettsvesenet. Som samfunn og voksne kan vi ikke fortsette å lukke øynene og bortforklare barnas historier, eller det vi ser.
Vi kan ikke og må ikke la barna bære konsekvensene av at vi ikke tør se og høre, at vi er unnvikende voksne. Vi må ha fokus på barna. Det er lettere å se volden som utøves av voksne vi ikke kjenner, av voksne som ikke ligner oss enn den volden som utøves av voksne vi liker, av voksne som ligner oss, volden som utøves av våre venner. Da lukker vi øynene og kjemper sammen med dem mot politiet og barnevernet, men først og fremst mot barna.


Samfunnet vårt trenger ansvarlige voksne som trosser ubehaget det er å se volden som utøves av våre venner. Voksne som står opp for barn, voksne som ser barn og lytter til deres historier. Det krever mot å være barnas talerør.


Barnevernet i Tønsberg har vært utsatt for politisk kritikk den siste tiden, og hovedårsaken har vært flere meldinger til barnevernet og flere akuttplasseringer av barn enn i sammenlignbare kommuner. Et avvik i nasjonalt tilsyn av fosterhjemsoppfølging fremstilles som krise i barnevernet, selv om avviket gjelder mangel på rutiner/internkontroll og ikke kvalitet på oppfølgingen.


I rapporten har man bemerket at flere fosterhjem får oppfølging utover lovens krav. For øvrig er barnevernet i Tønsberg på linje med de fleste andre kommuner i Vestfold med et avvik i tilsynet. Det er vanskelig å se et barnevern i krise når resultatet i tilsynet er som for andre kommuner og når svært få saker omgjøres i Fylkesnemnda og andre rettsinstanser.


Tenk om bildet er annerledes enn det bildet kritikerne tegner. Tenk om det viser at voksne i Tønsberg er ansvarlige og tør å se og høre barns historier. Tenk om Tønsberg er en mønsterkommune og politikerne skulle vært stolte av innbyggerne, helsevesenet, barnehagene, skolene og barnevernet.