Dette er miljøgifter vi ikke ønsker at barna våre skal få i seg. Derfor må banen rehabiliteres

KLAR: Den nedre kunstgressbanen på Eik er 15 år gammel og overmoden for oppgradering.

KLAR: Den nedre kunstgressbanen på Eik er 15 år gammel og overmoden for oppgradering. Foto:

Av

Fotballbanen på Eik må rehabiliteres. Ved tilsyn har idrettslaget fått påpekt store miljøskader som har oppstått ved bruk av gummigranulat. Dette kan vi ikke vente lenger med å ordne opp i.

DEL

LeserbrevIdeelt sett bør alle kunstgressbaner unngå gummigranulat. Gummigranulat er en miljøversting og hver vår ser vi granulat på avveie. SBR gummigranulat er det mest brukte granulatet på markedet, og blir produsert av resirkulerte bildekk. Denne gummigranulaten inneholder miljøgiftene PAH, PCB, oktylfenol, nonylfenol, DEHP, kvikksølv, kadmium, krom, bly og arsen.

Det sier seg selv at dette er miljøgifter vi ikke ønsker at barna våre skal få i seg.

Men allikevel havner gummigranulat i klær, i naturen, kanskje til og med inn i kroppen til barna våre. Bruken av gummigranulat er også den nest største kilden til spredning av mikroplast i naturen ifølge Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Ingen lånegaranti ved bruk av gummigranulat hvis Olav får det som han vil: – Da blir det ikke ny bane hos oss

Den nye forskriften med krav til idrettsbaner som bruker fyllmateriale som er basert på plast, inkludert gummigranulat, inneholder blant annet krav om en fysisk barriere rundt banen, håndtering av drens- og overvann og forsvarlig håndtering av snø. Stiftelsen Eik Idrettsforening oppfyller alle miljøkravene etter den planlagte rehabiliteringen.

Nina Brodahl, MDG

Nina Brodahl, MDG Foto:

Det er stor forskjell på etablering av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende. Hadde det i dette tilfellet vært søkt om å etablere en helt ny bane hadde vi i Miljøpartiet de grønne klart stilt strenge krav til bruk av fyll på kunstgressbanen. Konsekvensen ved å stille for strenge krav ved en rehabilitering blir at bruken av den gamle banen fortsetter som før uten at noe blir gjort, og med de uakseptable utslippene av gummigranulat dette medfører. Dette kan vi ikke la skje. Hvis vi hadde fulgt SV sitt forslag om å kreve bruk av et miljøvennlig alternativ, hadde Stiftelsen måtte droppe alle sine planer om rehabilitering, og miljøkonsekvensene av den fortsatte spredningen av gummigranulat hadde vært store.

Jeg kan derfor ikke se at vi kan nekte Stiftelsen Eik Idrettsanlegg å bruke gummigranulat som fyll, selv om vi gjerne ønsker at det skal benyttes et bedre alternativ. Stiftelsen har ikke økonomi til å benytte et annet alternativ, men de tar miljøutfordringene på alvor. Vi som politikere kan ikke ødelegge barnas muligheter for å utøve sin idrett i kommunen ved å stille så store krav som SV foreslo. Vi må spille på lag med idretten og komme frem til løsninger som er på vei til et bedre miljøvennlig alternativ. Jeg er redd vi taper miljøkampen fremover hvis vi skal være vanskelige og stille for høye krav. Miljøpartiet de grønne mener derfor at miljøet skal ha størst mulig fokus ved rehabilitering av gamle anlegg, men ved nyetabling vil vi stille strenge miljøkrav også til fyllet som blir brukt.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags