«Ingen endringer - ingen nye muligheter»

Av
DEL

LeserbrevJeg mener digitalisering er det samme som endring, og at dette er viktig for å åpne opp for nye muligheter i offentlig og privat sektor.

I en tid der digitalisering og innovasjon vil prege hele samfunnet, er det behov for ledere som inspirerer og viser vei.

Innovasjon og endringsledelse er ingen engangsøvelse i en digital verden, men må heller sees på som en kontinuerlig prosess. Sannsynligheten for å feile er der, og det er derfor viktig å ha en god prosess og å lære av både egne og andres feil. Alternativet er å sitte stille og gå glipp av de mulighetene som dette gir.

Digitalisering handler minst av alt om teknologi. For å lykkes med digitalisering er det viktig å se på teknologi som et verktøy for å nå målet fremfor målet i seg selv.

For å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk

kontekst. De færreste av oss liker endringer spesielt godt, og har ofte et behov for å forstå hvorfor for å bidra til en god innovasjonskultur. Målsetningen er å være den mest aktuelle kommunen i regionen for våre innbyggere.

Jeg har derfor lyst til å nevne Åslyveien 1 prosjektet som jeg ser på som et godt eksempel på hvorledes de har lyktes med å ta ny teknologi i bruk.

Viser til artikkelen som er beskrevet på Tønsberg kommunes Facebook side der teknologi gir økt trygghet og bedre faglig samspill. Boligen er godt likt, og er læringsarena og utstillingsvindu for kommunen. Åslyveien er langt framme på sitt felt i bruken av trygghetsskapende velferdsteknologi, gjennom sine alarmsystemer og opplegg for brannvern. Alarmsystemene gjør at de kan klare seg med færre ansatte. Nattevaktbehovet er redusert.

Her har ledelsen involvert ansatte, lært av andre og benyttet det jeg kaller endringsledelse slik at frykten for endringer er blitt borte og alle ser ut for å være fornøyde.

Det er hvert å merke seg at artikkelen lister opp følgende gevinster som dette prosjektet gir:

■ Økt verdighet med bedre livskvalitet for tjenestemottakerne (slipper å ha ansatte inne hos seg for eksempel på natten), positiv oppmerksomhet fra politikerne og bedre omdømme utad.

■ Økt kvalitet på tjenesten ved økt kompetanse på velferdsteknologi, tryggere arbeidssituasjon for ansatte (varsling og ivaretakelse) og stabile ITløsninger i bygget.

■ Økt aktivitetsnivå for tjenestemottaker (spill etc./tilrettelagt areal utendørs)

■ Unngåtte kostnader på brann, vannskader og reduserte kostnader på grunn av færre ansatte for eksempel på nattevaktene.

Dette prosjektet viser at det er en vinn/vinn situasjon for brukerne, ansatte og Tønsberg kommune. Jeg ser derfor frem til å se flere prosjekter som tar i bruk ny teknologi i kommunen i fremtiden, det er ingen tvil om at digitalisering er meget lønnsomt å investere i for en kommune og som er positiv for alle berørte parter (tjenestemottaker, ansatte og kommunen).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags