Historisk satsing på digitalisering i det offentlige

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For å trygge velferden må vi modernisere og effektivisere offentlig sektor.

DEL

LeserbrevNorge skal ha de beste digitale tjenester og en offentlig sektor som legger til rette for innovasjon og nyskaping. Derfor har regjeringen prioritert tidenes største satsing på digitalisering og foreslår å bruke over 1,7 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår blant annet bevilgninger til flere nasjonale satsingsområder som:

IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Digitalisering av barnevernet. Digitaliseringstiltakene skal bidra til en mer effektiv saksbehandling, bedre faglige rammer rundt barnevernets arbeid, mer systematikk, riktigere beslutninger, mer legitime beslutningsprosesser og bedre dokumentasjon.

Finansiering av Helse-plattformen i Midt-Norge. Tiltaket innebærer utvikling av nytt system for pasientadministrasjon og pasientjournal som vil gi grunnlag for bedre samhandling mellom sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver. Ny løsning skal blant annet tilfredsstille nye krav om universell utforming av alle nettløsninger.

Systemstøtte til Tolletaten for mer effektiv kontroll og fortolling.

Regjeringen foreslår flere satsinger for å styrke IKT-sikkerheten.


Digitalisering i kommunene:

Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. For å lykkes med digitalisering må det etableres en klar forståelse for at digitalisering ikke er det samme som bruk av IT-systemer. Det handler mer om hvordan systemene kommuniserer med hverandre. Digitalisering er samspillet mellom organisasjon, prosesser og teknologi.

Digital tjenesteproduksjon gir store muligheter for kommunene til å effektivisere og modernisere tjenestetilbudet sitt:

Digitalisering av tjenesteproduksjonen vil gi kommunene en stor mulighet til å effektivisere prosessene ut mot brukerne, gi en bedre hverdag for de ansatte og bidra til mer tjenesteinnovasjon.

Jeg er kjent med at det allerede er satt i gang digitaliseringsprosjekter i noen Vestfold- kommuner. Det bør lages digitaliseringsstrategier i alle kommuner som forplikter og gir rammer til administrasjonen i årene som kommer. Larvik kommune har laget sin digitaliserings strategi.

Kommunene må analysere hvor i tjenesteleveranseprosessen det er mest effektivt å innføre digitalisering. Digital tjenesteproduksjon er de tjenester hvor teknologi benyttes for å effektivisere, samhandle og utføre tjenester i hele eller deler av arbeidsprosessen.

Der IT har blitt betraktet som en støttefunksjon, vil digitalisering være en kjernefunksjon for etablering av prosesser og tjenester gjennom smart bruk av teknologi. Innføring av IT-støtte til en lite effektiv arbeidsprosess vil kun føre til en dyrere arbeidsprosess.

Erfaring viser at digitaliseringsprosjekt som lykkes, har vært støttet av god og systematisk opplæring. Derfor er det svært viktig at det i alle prosjekt settes av tilstrekkelig med ressurser til opplæring av høy kvalitet.

Kommunene bør benytte seg av medfinansieringsordningen for digitaliserings-prosjekter som skal sikre at flere lønnsomme, små og mellomstore digitaliserings-prosjekter gjennomføres. I 2019 foreslår regjeringen en ramme for medfinansieringsordningen på 127,2 millioner kroner. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags