Digitalisering i nye Tønsberg/Re kommune vil gi store besparelser fremover

STORE INNSPARINGER: Digitalisering av kommuners tjenester har et totalt gevinstpotensial i Norge på mer enn 100 milliarder kroner de neste ti årene, skriver Stig Arild Nilsen.

STORE INNSPARINGER: Digitalisering av kommuners tjenester har et totalt gevinstpotensial i Norge på mer enn 100 milliarder kroner de neste ti årene, skriver Stig Arild Nilsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye kommunalsjefen for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte for nye Tønsberg må være ekstra fokusert på digitalisering i kommunen.

DEL

LeserbrevKan målrettet digitalisering gi flere «varme hender» til brukerne, en bedre arbeidsdag for ansatte og bedre tjenester? Jeg tror det, dersom vi ikke ser dette som en trussel, men som en hjelp for den enkelte ansatte og brukerne av tjenestene til kommunen.

Vi må analysere prosessene og finne ut hvor det er hensiktsmessig og smart å benytte teknologi for å frigjøre tid, slik at mesteparten av tiden vil bli brukt til «varme hender» og bedre tjenester til alle.
 Jeg mener nye Tønsberg må ha en målsetting om å bli den beste i regionen til å ta i bruk digitale løsninger og ny teknologi for å forenkle folks hverdag, videreutvikle velferden, skape nye jobber og sikre et bærekraftig samfunn. Dette kan gi oss tjenester, produktivitet og velferd vi knapt kan forestille oss. 


Teknologi er ikke et mål i seg selv, målet er et bedre samfunn med muligheter for alle. Vi ønsker å bidra til bedre liv og en bedre hverdag for folk flest. Det sentrale er å bidra til at digitaliseringen skjer på en måte hvor både innbyggerne, næringslivet og det offentlige kan få glede av utviklingen uten at vi rokker ved stabiliteten og harmonien i vår samfunnsmodell.
Kommunen må være teknologioptimistisk og løsningsorientert. Digitalisering av kommunale tjenester og økt bruk av ny teknologi vil gi høyere produktivitet og besparelser for kommunene. Det gir også muligheter for å tilby mer til flere på en mer effektiv måte. Innbyggerne og næringslivet kan oppleve et utvidet tjenestetilbud, økt kvalitet i tjenestetilbudet og tidsbesparelse. 


Digitalisering av kommuners tjenester har et totalt gevinstpotensial i Norge på mer enn 100 milliarder kroner de neste ti årene, ifølge rapporten «Smarte kommuner – hva er gevinstpotensialet» fra Menon Economics. Analysen er basert på relativt konservative anslag og forventninger.

LES OGSÅ: Historisk satsing på digitalisering i det offentlige 

For en gjennomsnittlig norsk kommune med 12 000 innbyggere, betyr digitalisering 250–600 millioner kroner i besparelser over en tiårsperiode. 
Skal kommunen virkelig dra økonomisk nytte av digitalisering og ny teknologi, er det viktig at vi er fokusert på gevinstrealisering. Andre positive effekter av økt digitalisering og bruk av ny teknologi i kommunene er blant annet økt kvalitet i tjenestetilbudet, utvidet tjenestetilbud, tidsbesparelser, grønnere løsninger og bedre innbyggerdialog.


Rapporten fra Menon Economics anslår at halvparten av gevinstpotensialet for digitalisering er innenfor helse- og omsorgssektoren. Ny Analyse (2015) viser til at investeringer i velferdsteknologi vil bidra til at flere kan bo lenger hjemme med god omsorg og livskvalitet, noe som igjen vil redusere behovet for sykehjemsplasser.


Menon Economics anslår videre i sin rapport at kommunene kan oppnå en besparelse på mellom 2,5 og 10 prosent for tjenestene innenfor kommunal administrasjon, eiendom og annet. Det er kombinasjonen av de ulike muliggjørende teknologiene som skaper gevinstpotensialet. Økt bruk av både eksisterende data og ny stordata kan optimalisere tjenestene, og utvikling av teknologi kan bidra til mer automatisering av arbeidsoppgaver og økt grad av selvbetjening.

Menon Economics anslår i sin rapport at besparelsene på området oppvekst – grunnskole og barnehage – utgjør i overkant av 1/10 av totale besparelser i en kommune.


Har vi råd til ikke å fokusere på digitalisering i kommunal sektor? Svaret er nei. Den nye kommunalsjefen for digitalisering må gripe denne historiske muligheten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags