Å regne ut hvordan sluttprisen ut til forbrukeren er satt sammen, er et komplisert regnestykke. I 2016 så regnestykket slik ut for bensin: Hvis  bensinen kostet for eksempel 14.50 kroner, betalte du totalt 8.86 kroner i avgifter. For diesel så regnestykket slik ut: Koster dieselen for eksempel 13 kroner, betaler du totalt 7.16 kroner i avgifter.

Hvorfor betale mer enn nødvendig vil mange si? Jeg ser at Circle k, opererer med en veiledende pumpepris sentralt  på kr. 16.29 for bensin og på diesel er veiledende pumpepris kr 15.35. Det er langt over hva som er mulig og få til. På Vestlandet og i Bamble driver kjeden Tanken, som har franchisetakere. De selger billig drivstoff til forbrukerne til langt under markedspris. Det er rart at ingen har tenkt den tanken i Vestfold!

Dagens veiledende pris på bensin på Tanken er kr. 13.99. For diesel er prisen kr 12.49 og likevel tjener franchisetakerne en god krone pr. solgte liter drivstoff. Hvorfor betale mer enn nødvendig?