Forsøksordningen med dyrepoliti i Trøndelag har i hvert fall ikke ført til flere oppklarte saker om kriminalitet mot dyr. I 2014 ble det satt i gang et prøveprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag politidistrikt. Da var det et viktig premiss at ordningen skulle evalueres. Denne evalueringen foreligger nå og er ingen oppløftende lesning for tilhengerne av ordningen. Men regjeringspartiene trosser innvendingene og lover gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker.

LES OGSÅ: E18 er stengt ved Hellandkrysset

Tallenes tale for forsøket i Sør-Trøndelag er klar: I 2014 ble det felt to dommer og gitt to forelegg for kriminalitet mot dyr. I 2015 ble det riktignok en topp med sju dommer og sju forelegg, men dette virker å ha vært et blaff. I 2016 var det nemlig bare to forelegg, og midtveis i 2017 var det bare ett forelegg og en dom.

LES OGSÅ: Charlotte og Thomas fortviler: – Hvis vi ikke kvitter oss med et av dyra våre blir vi husløse (+)

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Minst like interessant er det at evalueringen har avdekket samarbeidsproblemer mellom politiet og Mattilsynet. Fra dyrekrimgruppa ble opprettet i Sør-Trøndelag i 2014 tok det halvannet år før det kom på plass en formalisert avtale med Mattilsynet om gjensidig varsling. «Vi har eksempler på saker som har fått en dårlig start og at bevis har gått tapt fordi politiet ikke har blitt koblet inn så tidlig som mulig», skriver politiet i rapporten som Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har fått tilgang til.

LES OGSÅ: Frykter mobile vinningskriminelle: – Vi vet det har kommet en ny liga til Østlandet

Norges Bondelag mener det er skremmende om samhandlingen mellom politiet og Mattilsynet er uklar. Det hører med til historien at Mattilsynet også har fått trangere budsjetter og 60 færre årsverk som følge av regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering. Opprettelse av dyrepoliti har i mange år vært en hjertesak for Fremskrittspartiet.

- Nå skal mer kriminalitet mot dyr oppdages, og gjerningsmennene få den straffen de fortjener, sa daværende formann for Fremskrittspartiets Ungdom, Atle Simonsen, våren 2014. Han framhevet også signaleffekten av å ha et eget dyrepoliti som viktig, og at det kan virke forebyggende. Sverige fikk et dyrepoliti allerede i 2011.

LES OGSÅ: Stig kjørte seks mil for å redde katten Figaro (+)

Et eget dyrepoliti synes å bli et misfoster.

Et eget dyrepoliti synes å bli et misfoster. Politifolk kan ikke bli eksperter på dyrs velferd. Dyrlegene kan dyr, slik legene kan mennesker. Det er Mattilsynet som har veterinærkompetansen og ansvaret for tilsyn såvel som oppfølging av bekymringsmeldinger når det gjelder dyrevelferd. Så er det selvsagt politiet som skal følge opp konkrete anmeldelser for å få rettslig avklaring og eventuelle domfellelser. Rollefordelingen bør være opplagt. Å opprette egne dyrekrimgrupper, populært kalt dyrepoliti, kan fort bli en sovepute for ekspertisen i Mattilsynet. Jo flere kokker, jo mer søl.

LES OGSÅ: Investorer bladde opp over 16 millioner for denne hytta: – Vi har store planer(+)

LES OGSÅ: Lars ble mobbet i hele oppveksten. Nå er han asfaltcowboy og nyforelska! (+)