Høyre vil ikke belaste innbyggerne med eiendomsskatt!

Lise Lorentzen Mandal og Kirsti Nilsson Søyland

Lise Lorentzen Mandal og Kirsti Nilsson Søyland Foto:

Av
DEL

LeserbrevTønsberg og Re Høyre mener at eiendomsskatt ikke er svaret på kommunens økonomiske utfordringer. Eiendomsskatten rammer folk ulikt og oppleves usosial. En aleneboende pensjonist med lav inntekt som fortsatt bor i eget hus, eller den nyetablerte familien som sliter med å få hjula til å gå rundt med høye boligkostnader, er eksempler på det.

SV er en pådriver for å innføre eiendomsskatt. Tønsberg Arbeiderparti har valgt å utelate omtale av eiendomsskatt i sitt program. Da står døra på gløtt. Vi vet at Res politikere har innført eiendomsskatt, og at flere har ønsket å høyne denne. Tønsberg og Re Høyre sier klart og tydelig nei til eiendomsskatt!

Øyvind Jonassen (2. kandidat for Tønsberg og Re Høyre) har skrevet en kronikk om at man nå må «sette tæring etter næring», og vi blir bekymret over nytt Snøhettadesignet «signalbygg» i form av et ungdomshus i Re til 38 mill. kr som er under planlegging. Ikke fordi det er et ungdomshus, men pga prisen. Det har kommet en gave på 7 mill. kr til bygging av ungdomshuset og noe kan finansieres med spillemidler, men resten må finansieres ved låneopptak av kommunen.

Vi mener at Høyres politikk virker i praksis!

I motsetning til å øke skattene, ønsker vi at kommunens inntekter skal økes på annen måte. En attraktiv kommune med spennende og ulike jobbmuligheter hvor folk kan leve gode liv, er viktig. Vi vil takke omdømmeprosjektet Pulserende kystperle og Tønsberg sentrum for strålende synliggjøring. Folk velger å flytte til Tønsberg, og befolkningsveksten viser at den nå er høyere i Tønsberg enn i landet for øvrig. Vi er den kommunen i Vestfold som har størst tilflytning!

Folketilveksten betyr også at skatteinntektene øker betydelig!

Økende skatteinngang bidrar også til at vi kan finansiere et voksende behov innenfor helse og omsorg, barnehage og skole. Men vi kan derimot ikke si ja til alle mulige typer prosjekter, og vi som politikere, må tørre å sette bremsene på når det er nødvendig. Samtidig bør vi satse på andre områder for å få mer igjen. Nye boformer for eldre, velferdsteknologi og å bygge frivilligheten innenfor helse- og omsorgsfeltet blir sentralt bl.a. for å forhindre ensomhet og gi økt trygghet.

Fører eiendomsskatt til bedre tjenester?

Det er vanskelig å finne forskning på dette, men vi har sett på fakta fra Huseiernes Landsforbund om eiendomsskatt og kommunale gebyrer, og satt sammen tall fra Kommune NM og Kommune-barometeret. I et intervju med generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund hevder han at eiendomsskatten har blitt en sovepute for lokalpolitikere. I stedet for å være opptatt av nøktern pengebruk og prioriteringer, blir det enkelt å skyve regningen over på innbyggerne. Det er mulig det er en litt forenklet måte å se det på, men vi tror også at det ligger noe sannhet i det. Når man ikke må spare, så er det enkelt å la det være.

Vi har sammenliknet Tønsberg med andre kommuner som har eiendomsskatt. Vi har vilkårlig valgt ut Fredrikstad og Skien (som er større kommuner med enda bedre muligheter til å drive effektivt), samt Arendal som er ganske lik på innbyggerantall. 
I kommune-NM kommer Tønsberg ut som nummer 20 av de beste kommunene i landet. I Kommunebarometeret kommer Tønsberg betydelig bedre ut på helse, barnehage, barnevern, grunnskole og kultur og greit ut på økonomi. Vi skårer dårligere på pleie/omsorg og sosiale tjenester, og det har vi en klar ambisjon om å forbedre. Tønsberg har hatt anledning til å styrke budsjettene både i fjor og i år.

Konklusjonen er at vi klarer å gi gode tjenester til befolkningen uten eiendomsskatt, og vi ønsker å holde trykket oppe på god og nøktern forvaltning av midler uten å måtte sende en større regning til innbyggerne. Men en tydelig oppfordring til Res politikere er å vise mer nøkternhet rundt ungdomshus. Ta et medansvar for å gi den nye kommunen en god start!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags