Vil du bo på et livsgledesykehjem?

VIL ENDRE ELDREOMSORGEN: Vi vet at ansatte gjør en formidabel jobb i eldreomsorgen, men at ressursene ikke alltid strekker til.  Derfor må vi tenke alternativt rundt det som kan gi oss noe ekstra, skriver Kirsti Nilsson Søyland.

VIL ENDRE ELDREOMSORGEN: Vi vet at ansatte gjør en formidabel jobb i eldreomsorgen, men at ressursene ikke alltid strekker til.  Derfor må vi tenke alternativt rundt det som kan gi oss noe ekstra, skriver Kirsti Nilsson Søyland. Foto:

Av
DEL

MeningerRegjeringen har tatt initiativ til reformen «Leve hele livet». Det er en kvalitetsreform for eldre. Tønsberg og Re Høyre vil utarbeide en «Leve hele livet-plan» for nye Tønsberg kommune.

Vi lever stadig lenger, og det blir flere eldre i samfunnet. Det er bra, men vi får også noen utfordringer. I 2040 vil vi være dobbelt så mange over 80 år som i dag.

De fleste i Norge har god helse, men kvaliteten på tjenestene til eldre varierer derimot for mye, og det er ofte de grunnleggende behovene som svikter. Det gjør siste del av livet vanskelig å mestre for mange, det gjør pårørende slitne og gjør at mange ansatte ikke føler de gjør en god nok jobb. De fleste eldre vil bo hjemme så lenge som mulig og klare seg selv så lenge det går. Vi vet at ansatte gjør en formidabel jobb i eldreomsorgen, men at ressursene ikke alltid strekker til.  Derfor må vi tenke alternativt rundt det som kan gi oss noe ekstra!

Vi blir ikke likere selv om vi blir eldre, og de «gamle» er gamle nok til å bestemme selv! Høyre er derfor opptatt av valgfrihet i tjenestene slik at alle eldre kan velge den leverandøren og det tilbudet som passer dem best. Eldreomsorg er mer enn bare hvor mange sykehjemsplasser vi har. Det handler om hvordan de eldre faktisk har det. Og «Leve hele livet» skal forbedre det viktigste i eldreomsorgen: mat, helsehjelp, aktivitet, fellesskap og sammenheng i tjenestene. «Leve hele livet» inneholder en rekke forslag til løsninger. Ett av tiltakene i «Leve hele livet» er å innføre mer aktivitet og fellesskap inn i hverdagen for eldre – ut fra eldres egne interesser.  Som del av Tønsberg Høyres program har vi skrevet at vi ønsker å innføre Livsgledesykehjem.  Vårt mål er å se flere glade eldre som får mulighet til mer valgfri aktivitet inn i egen hverdag! 

Gjennom en sertifiseringsordning settes livsglede på dagsorden.  Aktiviteter planlegges inn i dagen på lik linje med måltider og medisinering.  Larvik kommune har innført dette og har opprettet en livsgledekonsulentstilling som har bidratt til oppbygging av systemet, bruk av frivillige og til forankring på alle nivå.

Det legges opp til samarbeid med skoler, barnehager, studenter, musikkskoler og idrettsforeninger.  Det legges til rette for at eldre får komme ut i frisk luft, ha kontakt med dyr, mulighet til å opprettholde hobbyer og fritidssysler. Det legges til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen og hyggelige rammer rundt måltider.

Gjennom gode opplevelser legger man vekt på å stimulere sosiale, emosjonelle, kognitive og kulturelle behov hos den enkelte. Mer variasjon i hverdagen, utstrakt kontakt med pårørende og mye bruk av frivillige, betyr mye for den enkelte. Det handler om å fokusere på ressurser og mestring fremfor begrensning.

Erfaringer fra andre kommuner er positive, både for de eldre, pårørende og ansatte. Kommunens ledelse må ta ansvar for kompetanseutvikling relatert til konseptet og bidra til å skape motivasjon og engasjement hos ansatte. 

Tønsberg Høyre vil bedre kvaliteten i eldreomsorgen ved å legge mer vekt på livsglede, aktivitet og deltagelse i hverdagen ved:

  • Å utvikle et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Folkehelsekonseptet Livsglede på sykehjemmet
  • Å bedre kvaliteten på tjenesten i hverdagen ved våre institusjoner ved at det i betydelig større grad legges vekt på stimulering av beboerne i hverdagen med gode opplevelser, og med mulighet for individuell aktivitet og deltakelse
  • Å legge til rette for at frivillige i nærmiljøet i langt større grad kan gå inn i et bedre organisert og forutsigbart samarbeid med personalet på de forskjellige avdelinger.
  • Å systematisere arbeidet med pårørende, slik at personalet og pårørende sammen kan utvikle individuelle omsorgsplaner for beboerne
  • Å opprette/omgjøre en stilling som aktivitetskoordinator/ livsgledekoordinator ved sykehjemmene med hovedansvar om å bidra til å bygge opp «livsgledehjem» i tråd med konseptet.  Det kan også tenkes at ett sykehjem kan være pilot. 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags