Ensomhet begrenser livslengden og øker dødeligheten med 25 prosent

Thor Asgeir Johannessen peker på at det er for mye ensomhet i eldreomsorgen.

Thor Asgeir Johannessen peker på at det er for mye ensomhet i eldreomsorgen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Tiden går langsomt uten aktivitet og annen stimulering. 

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et intervju i Tønsbergs Blad tordner kollega Tom Seeberg mot politikernes unnlatenhet i eldreomsorgen  på Nøtterøy. « Det holder ikke med et nybygg for å redde eldreomsorgen», sier han, og viser til  sviktende rehabilitering ved Smidsrød helsehus, «som egentlig bare er oppbevaring», og at ventetiden på fast omplassering kan bli langvarig.

Det er tilstrekkelig dokumentert at beste resultat oppnås når rehabiliteringsinnsatsen starter tidligst mulig, helst umiddelbart, dag én. Virksomhetsleder Anita Archer viser til et sterkt tverrfaglig organisert fysioterapi- og ergoterapi-tilbud, ved helsehuset og med daglig fellestrening som benyttes av de forskjellige avdelinger i ulik grad. Det er jo veldig bra med en slik fysikalsk plattform.

Samtidig er det innlysende at fysisk aktivitet må doseres varsomt og tidsbegrenset for eldre pasienter.  Dermed blir intervallene og dagene kjedsomme i ensomme stunder på sykerommet. Tiden går langsomt uten aktivitet og annen stimulering.  Behovet for å sette farge på miljøet er stort, både i fysisk og mental forstand.

Verden fortoner seg fundamentalt annerledes i ensomhet. Mennesket er programmert for sosialt samvær. Ensomhet øker risikoen for flere alvorlige sykdommer som depresjon,  hjerte- og karlidelser,  høyt blodtrykk, hjerneblødning, tiltakende demens og kreft.

Professor Steve Cole ved California Universitet som studerer miljøeffekter på våre gener, hevder at ensomhet er en av det mest toksiske miljø vi kan oppleve. Ensomhet har en biologisk effekt parallelt med fysisk smerte, sult og tørst.  Ensomhet er en risikofaktor som er større en både fedme, mangel på mosjon og røyking.

Forskning viser at ensomhet begrenser livslengden  og øker dødeligheten med 25 %. Ensomhet virker helt ned på molekylært nivå og gir hvite blodlegemer en særlig signatur som ligner betennelse med forhøyet nivå av stresshormonet kortison.

Ensomhet svekker den kognitive funksjon og svekker hukommelsen ytterligere hos eldre. Blir man i alderdommen overlatt til ensomhet og sosial isolasjon, det være seg på sykehjem, aldershjem eller i eget hjem, er konsekvensene svært  alvorlige og en betydelig utfordring for våre politikere og helsemyndigheter.  I rapporten «Menneskerettigheter» i norske sykehjem, roper Norsk senter for menneskerettigheter et kraftig varsku i forbindelse med omsorgssvikt av en sårbar gruppe eldre i våre sykehjem.

Politikere må ta ansvar. Sykepleieforbundet etterlyser tilstrekkelig kompetanse og bedre systemer. Lav bemanning har alvorlige følger. 36 % av ansatte i sykehjem svarte i en undersøkelse at ernæring, pleie og andre omsorgsbehov ikke ble godt nok ivaretatt som følge av tidspress.

Man kan undre seg på om ensomhet er blitt modernitetens pris i et samfunn med stadig økende tidstempo og effektivitetskrav hvor det nå oppfattes normalt, og forventes  av de gamle å være alene og ensomme.  Den sosiale tilhørigheten går tapt i oppbevaring på alders- og sykehjem. Verdigheten blir satt på prøve.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags