Høyre tar ansvar for eldreomsorgen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Høyre setter stor pris på Teigens engasjement, men det er ikke til å komme fra at han «sprenger åpne dører».

DEL

MeningerTønsberg Ap har denne våren hatt en rekke artikler og oppslag i mediene om eldreomsorgen i Tønsberg. Og sist ut er bystyrerepresentant Ketil Teigen i en artikkel i TB 23. mai, hvor han blant annet uttrykker bekymring for antall sykehjemsplasser i Tønsberg de nærmeste årene. Høyre setter stor pris på Teigens engasjement, men det er ikke til å komme fra at han «sprenger åpne dører».

Bystyret har som kjent vedtatt å bygge nytt sykehjem på Hogsnes. Dette skal etter planen stå ferdig om tre år og vil romme 120 sykehjemsplasser. Her vil det også planlegges for å ta imot ektefeller/samboende, noe som er i tråd med Høyres kvalitetsreform: Leve hele livet. Hogsnes sykehjem er for øvrig det største økonomiske løft kommunen noen gang har påtatt seg og har et kostnadsestimat på 550 millioner 2018-kroner. Dette sykehjemmet vil alene gi en netto tilvekst på 39 sykehjemsplasser når Træleborg sykehjem legges ned i sin nåværende form.

Et enstemmig bystyre har også denne våren vedtatt å kjøpe 12 sykehjemsplasser i Re kommune, noe som Teigen nå plutselig er blitt positiv til, etter at han for noen uker siden i en artikkel i TB bad Høyre og FrP love at eldre i Tønsberg ikke skal måtte flytte til Re for å få en ledig sykehjemsplass! 

Svært mye tyder på at nye Tønsberg kommune må øke antall sykehjemsplasser utover utbyggingen på Hogsnes. Fellesnemnda for Tønsberg og Re har derfor vedtatt å utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem i Tønsberg som kan erstatte Maribu og Marie Treschow, som i dag drives av Attendo. Denne saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser. Dette sykehjemmet planlegges å stå klart i god tid før dagens avtale med Attendo går ut i juni 2023.

Tønsberg Ap har gjentatte ganger i bystyret og i mediene foreslått at Træleborg sykehjem skal fortsette som sykehjem etter at nye Hogsnes står ferdig, men i møtet i fellesnemnda 15/5 stemte begge Aps representanter derfor noe overraskende for at Træleborg sykehjem skal utvikles til et boområde for mennesker med demenssykdom, noe som for øvrig virker meget fornuftig. Dette vil frigjøre mange plasser på de øvrige sykehjemmene, og som dermed i realiteten vil få økt kapasitet. Nå skal imidlertid kommunene Tønsberg og Re behandle den samme saken i sine utvalg før sommeren, så får vi se hva man lander på.  

Den detaljerte og storstilte planleggingen av fremtidens eldreomsorg i nye Tønsberg kommune viser at posisjonen i Tønsberg ikke stikker «hue i sanda», som Teigen tidligere har påstått, men snarere tar fremskrivningene og alderssammensetningen i kommunen på største alvor. Og i perioderapport nr. 1 for 2018 («revidert budsjett») som ble behandlet av bystyret 23/5, var for eksempel Helse og omsorg budsjettvinneren med ca 25 millioner kroner i friske midler til sykehjemmene og hjemmetjenesten. Dette viser bystyrets klare vilje til også å satse på dagens helse og omsorg!  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags