Uverdig alderdom

Av
DEL

Leserbrev«Så nedverdigende at jeg ikke har ord». Det gjør sterkt inntrykk å lese i TB 5. august hvordan en av Færders eldre på Tjøme har opplevd hjemmesykepleien og oppfølgingen fra kommunens helsearbeidere den senere tiden. Stikkordene er utslitte pleiere, lav bemanning, høyt tempo, liten eller ingen tid til en prat, dårlig samvittighet hos brukerne fordi de trenger hjelp, iblant helt hårreisende forglemmelser og manglende oppfølging enten hjemme eller på omsorgssenteret.

Den aktuelle brukeren roser samtidig pleierne: De er flinke, de står på og gjør så godt de kan. Men de blir så slitne fordi de er altfor få. De fortjener en bedre arbeidshverdag, er brukerens tydelige budskap.

Slik som dette skal det overhodet ikke være. Selv om akutte situasjoner kan oppstå som gjør at rutiner iblant svikter, skal ikke Færders eldre oppleve hendelser som dette. De som har stått på et helt liv for å legge til rette for oss som kommer etter, skal få kjenne at de blir ivaretatt på en grunnleggende omsorgsfull måte.

Ingen ønsker å "slå politisk mynt" på graverende enkelthendelser som Færders helseledelse selv må kommentere. Men igjen og igjen ser vi: tross gode programposter i alle partier – også hos oss i KrF – om tilrettelegging, hverdagsmestring, utvikling av velferdsteknologi, mer trygghet og verdighet i eldreomsorgen osv., så kommer vi tilbake til dette: det er for få pleiere til å greie det stadig økende behovet.

Vi i Færder KrF ønsker å prioritere dette spørsmålet og sette et søkelys spesielt på bemanningssituasjonen i hjemmetjenesten. Vårt inntrykk er at de ansatte gjør en kjempejobb, og administrasjonen organiserer etter beste evne, men er for få. Ikke alt kan løses med mer penger og folk, men ganske mye. Spørsmålet er hva vi ønsker å prioritere. I tillegg ønsker vi å utrede behovet for en egen helsestasjon for eldre, og arbeide for en besøksordning for ensomme eldre i samarbeid med frivilligheten. Et lite, men viktig poeng for oss er også å legge til rette for egnede kulturtilbud for eldre. Vår praktfulle eldregarde fortjener det beste!

Kristin Ljøkjel Hansen og Rolf Ekenes, listekandidater Færder KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags