Også eldre må få velge selv!

Av
DEL

LeserbrevHvorfor skal ikke de som bor hjemme i sitt eget hjem selv kunne velge hvem som skal komme hjem og gjøre oppgaver som hjemmehjelp og hjemmesykepleie?

Vi kan i dag selv velge fastlege, tannlege, fysioterapi, ergoterapi, jordmor og tjenester i private helseklinikker. Vi velger barnehage og fritidstilbud til våre barn. Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA, er i de fleste kommuner brukerstyrt i dag. BPA er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse.
Eldre som trenger hjelp i hverdagen derimot må forholde seg stort sett til kommunen der de bor hvis de trenger hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

Seniorstøtten er derfor svært glad for at den nye regjeringen har sagt at flere kommuner skal tilby det som kalles fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester. Brukervalg i kommunale tjenester betyr at brukeren selv velger tjenesteleverandør for en tjeneste brukeren har rett på og kommunen ansvar for.
Svært få kommuner har innført fritt brukervalg. Enda færre har liggende forslag om å innføre det. Kommunaldepartementet lagde i mai 2015 en veileder til kommuner som vil innføre fritt brukervalg. Seniorstøtten oppfordrer kommuner og lokalpolitikere til å bruke den. Ved å tilby innbyggerne valgfrihet av leverandør (fritt brukervalg) utjevner dette sosial ulikhet. Alle eldre kan dermed få muligheten til å velge en privat leverandør uavhengig av inntekt. Egenandelen som kommunen har besluttet blir den samme uansett om man velger kommunen eller en privat leverandør.

Seniorstøtten har avtaler med kommuner som Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tønsberg og Ullensaker om hjemmebaserte tjenester. I disse kommuner kan innbyggere som får vedtak om hjemmehjelp velge oss til samme pris og betingelser som kommunen. Formålet med å innføre brukervalg varierer fra kommune til kommune, men de fleste oppgir at innføringen av brukervalg har som formål å øke brukermedvirkning og kvaliteten på tjenestene, samt bidra til en mer effektiv tjeneste.
Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lengre. Derfor gjør Seniorstøtten det enklere både for de som ønsker hjelp og pårørende som ønsker å hjelpe. Hos oss kommer samme person hver gang og til avtalt tid. Seniorstøtten tilbyr også hjemmehjelp til de som ikke har et kommunalt vedtak eller som trenger mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir.

De fleste kommuner gir kun gratis hjemmesykepleie og hjemmehjelp med egenandel hvis det er kommunen som yter tjenesten. I den nye regjerings-erklæringen sier regjeringen at de ønsker at flere kommuner skal innføre fritt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester. Det er på tide.
De fleste kommuner har i dag et slags vedtakskontor som man må søke kommunen for å få bistand. Dersom man da får innvilget en, to eller 10 timer i uken vil man da kunne velge hvem som skal utføre tjenestene for deg. Nå er det opp til lokalpolitikerne om valgfriheten skal komme i din kommune eller ikke. Vi håper denne saken blir viktig i den kommende valgkampen.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags