Er det krise i eldreomsorgen?

 Tønsberg skal bli en aldersvennlig kommune. Fremskrittspartiet ønsker en aktiv aldring der eldre tas på alvor og skal oppleve en verdig eldreomsorg, skriver Bent Moldvær og Anne-May Hognes.

Tønsberg skal bli en aldersvennlig kommune. Fremskrittspartiet ønsker en aktiv aldring der eldre tas på alvor og skal oppleve en verdig eldreomsorg, skriver Bent Moldvær og Anne-May Hognes.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNår et parti går ut med ”litt løse påstander” må det gis et svar på hva som skjer framover – ikke det som er historie – men hva framtiden for Tønsbergs eldre nå kan forvente seg for eksempel de neste 4 år av ”de blå” derFremskrittspartiet er medi det borgelige flertall.

At Ketil R. Teigen (Ap) skriver 23. mai: Etter flere periode med Høyreordfører og altfor mange år medborgelig styre i Tønsberg er vi uten nok sykehjemsplasser til å dekke innbyggernes behov. Snakker vi om krise i eldreomsorgen? Ja – vi vet at flere står på venteliste for å komme inn på sykehjem. Og vi vet fra orientering fra leder av sykehjem og kommunaldirektør at vi mangler sykehjemsplasser. Men i stedet for å se ” flere perioder” bakover er det nå viktig å se framover. Ikke se problemene, men løsningene. Framtidens eldreomsorg skal opp og fram!

Den 19. mai hadde Tønsbergs Blad følgende overskrift: ”Tønsberg kommune går så det suser: Rekordstort overskudd” i et intervju på ordfører Petter Berg. Med et overskudd på 153 millioner kroner kan det vanskelig sies at vi står ovenfor en krise. Det er nå, etter harde tak med innsparing, vi skal se lyst på framtiden – også i eldreomsorgen.Iøkonomirapport i Helse og Omsorgs sektoren økes penger til Sykehjemmene i Tønsberg med 19,6 millioner og hjemmetjenesten med 5 millioner. 1.januar 2020 skal Re bli en del av Tønsberg. Når det er ledige plasser i Re, er det derfor helt naturlig at disse kjøpes/brukes av Tønsberg kommune. Dette kan ikke sees på som noen ”krise” men som en løsning.

Sommeren 2021 kommer det nytt sykehjem på Hogsnes med 120 plasser. Så vet vi av erfaring at det er viktigere å være i forkant og enn å komme i ”baksleksa”. Fremskrittspartiet var en forkjemper for sykehjemmet på Hogsnes og vil nå bli en forkjemper på utnyttelsen av tomt og området der Træleborg sykehjem ligger i dag. Hva gjør vi med Træleborg? Her skal vi tenke nytt. En tanke kan være at vi kan få såkalte bemannede boliger. Mindre leiligheter med 24 timers bemanning på huset. Det er lov å tenke nytt og annerledes i eldreomsorgen. Med såkalt velferdsteknologi og hjelpemidler kan framtidens eldreomsorg se annerledes ut enn slik vi kjenner den i dag. Det kan være å ha bofellesskap, rekkehus, 4-mannsboliger eller lignende. Med felles kjøkken, felles aktiviteter og andre fellesrom. Sykehjem vil også bli annerledes i framtiden. Det blir tilrettelagt for teknologi som vil komme og som vil kunne brukes til å gi aktiviteter og trivsel. Mulighetene er der – det er bare å se dem og være framoverlent. Vi kan ikke ”grave oss ned” i kriser og forttid. Nå har vi muligheten til å få til noe.

Vi har begynt – med 120 nye plasser i et nytt og hypermorderne sykehjem på Hogsnes om 3 år!I stedet for nå å lene seg bakover å tenke at dette er nok, kan det også være en god ide og se om vi trenger enda et nytt sykehjem, eller om vi trenger å utvide dem vi i dag allerede har. For eldrebølgen kommer. Derav er det ingen tvil. Vi skal aldri glemme at vi kan takke mange av de som eldre i dag for den velstanden vi nå opplever. Klart vi gi noe tilbake.

Når du Framskrittspartiet ute på stand – ta kontakt med oss og kom med ideer for framtida slik du ønsker det når du ikke lengre klarer deg i eget hjem. Det er mye vi kan gjøre nytt i framtidens eldreomsorg. Gode ideer er alltid velkomne! Tønsberg skal bli en aldersvennlig kommune. Fremskrittspartiet ønsker en aktiv aldring der eldre tas på alvor og skal oppleve en verdig eldreomsorg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags