Hvordan skal vi løse krisen i eldreomsorgen de neste månedene?

Nødvendigheten av raske, kortsiktige og midlertidige løsninger som overliggerdøgn på sykehuset, kjøp av eksterne plasser og ombygginger av kommunale bygg m.m. har vært nødvendig, men bidrar sterkt til gjentakende underskudd på helsebudsjettet, skriver Ketil R. Teigen.

Nødvendigheten av raske, kortsiktige og midlertidige løsninger som overliggerdøgn på sykehuset, kjøp av eksterne plasser og ombygginger av kommunale bygg m.m. har vært nødvendig, men bidrar sterkt til gjentakende underskudd på helsebudsjettet, skriver Ketil R. Teigen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Etter 8 år med Høyreordfører og borgerlig styre i Tønsberg mangler vi nok sykehjemsplasser til å dekke innbyggernes behov.

DEL

LeserbrevEtter flere perioder med Høyreordfører og altfor mange år med borgerlig styre i Tønsberg er vi uten nok sykehjemsplasser til å dekke innbyggernes behov. Det kan ikke sies å være særlig overraskende. Dette fordi vi har hørt mange ganger at det vil bli et økende behov for sykehjemsplasser som vi ikke har kapasitet til å dekke. Utfordringene vi står overfor i dag er en varslet krise i eldreomsorgen og den må løses først på kort sikt, ja for det er det vi har snakket om altfor mange ganger. Hvordan skal vi løse krisen i eldreomsorgen i de kommende månedene?

Nødvendigheten av raske, kortsiktige og midlertidige løsninger som overliggerdøgn på sykehuset, kjøp av eksterne plasser og ombygginger av kommunale bygg m.m. har vært nødvendig, men bidrar sterkt til gjentakende underskudd på helsebudsjettet. Manglende kapasitet har skapt uro, lite forutsigbarhet og bekymringer for brukere og pårørende som ikke vet om det er et godt og verdig tilbud som venter dem når de trenger det. Bystyret har bestemt at vi skal kjøpe plasser i Re Helsehus hvor de har ledig kapasitet. Heldigvis må jeg si, heldigvis kan Re være med å redde eldreomsorgen i Høyrestyrte Tønsberg. Det betyr ikke at vi har løst hovedutfordringen vi står overfor. Faktum er at behovet er større enn kapasiteten vi har i Tønsberg og Re til sammen i de kommende årene. Vi mangler fortsatt sykehjemsplasser I dag selv når vi har kjøpt plasser I Re. 

Mange innbyggere er ikke trygge på at de får en sykehjemsplass når de trenger det og flere har tatt kontakt med meg. De beskriver en økende uro for framtiden hvis de blir gammel og pleietrengende. Et spørsmål går igjen «tror virkelig bystyrets medlemmer I Tønsberg at vi vil ha nok tilgjengelige heldøgnsbemannede omsorgsplasserplasser og sykehjemsplasser i eldreomsorgen til å dekke behovet som våre innbyggere har i de kommende årene?» Jeg skulle så gjerne ha svart ja, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke se at vi har det. Selv etter at vi har bygd ut Hogsnes sykehjem.
 

Vi blir dobbelt så mange over 80 år fram mot 2040. 40 % av de over 90 vil trolig ha utviklet demens. Det forventes at mange ikke vil kunne bo i eget hjem. Allerede i 2025 vil vi trolig mangle et betydelig antall sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsplasser. Dette er bare noen av de utfordringene vi vil møte. Så hva gjør vi for å møte denne utviklingen, venter vi og ser hvordan det går eller tar vi grep og bygger ut kapasiteten utover det som allerede er besluttet med Hogsnes sykehjem? Husk det tar tid å planlegge, vedta, finansiere bygge og bemanne opp et slikt tilbud. Det krever også mye av oss for å finansiere driften. Jeg vil kjempe hardt for å overbevise bystyret om at vi må møte det økende behovet i eldreomsorgen med blant annet et vedtak om å bygge flere heldøgnsbemannede omsorgsplasser og sykehjemsplasser så snart som mulig. De eldre forventer det og alle eldre fortjener det når de trenger det. Jeg oppfordrer både posisjonen og opposisjonen til å finne plass til dette i kommende planer, partiprogram og budsjettarbeid.

Jeg håper bystyret kan stå sammen og prioritere det som skal til for at alle eldre skal få et tilbud om en trygg og god kommunal eldreomsorg når de trenger det uavhengig av egen økonomi. Det betyr at vi må skaffe nok sykehjemsplasser, nok heldøgnsbemannede omsorgsplasser og nok dyktige ansatte med riktig kompetanse og det raskere enn Høyre handler. Dette kommer i tillegg til å utnytte de mulighetene ny teknologi gir. Dette er en formidabel utfordring, den er varslet og den kommer på Høyre sin vakt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags