Et splittet bysentrum

NØDVENDIG? Farmandstredet har ført til en overetablering av handelsvirksomheter i øvre bydel på bekostning av byens tradisjonelle sentrum, mener Øyvind Løken, som er kritisk til behovet for å utvide kjøpesenteret ytterligere.

NØDVENDIG? Farmandstredet har ført til en overetablering av handelsvirksomheter i øvre bydel på bekostning av byens tradisjonelle sentrum, mener Øyvind Løken, som er kritisk til behovet for å utvide kjøpesenteret ytterligere. Foto:

Av

Byvakt Tønsberg er en nystiftet interessegruppe med formål å være en årvåken aktør i by- og boligutviklingsdebatten i Tønsberg. Her er vår kommentar til sak 194/20 i utvalg for plan og bygg, angående utvidelse av Farmandstredet:

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Området er, ifølge saksframstillingen, vel egnet for en bærekraftig arealutnyttelse og nødvendig for den videre utviklingen av byens sentrum. Man tenker seg en bebyggelse som er både moderne og tidløs og har et balansert og dempet uttrykk mot omgivelsene, en bebyggelse som ikke skaper uheldige virkninger i forhold til den tradisjonelle bybebyggelsen.

Her må utbyggeren ha sneket inn noen formuleringer i saksframstillingen, for hvordan skape et dempet uttrykk i et område der store, varierende bygningsvolumer allerede dominerer, og hvor det i planene legges opp til ny bebyggelse på opptil åtte til ti etasjer?

LES OGSÅ: Var skeptiske, men sa likevel ja til planene om å utvide Farmandstredet: – Vi må være tydelige på at bygget tilpasses nærmiljøet

Det er i annen sammenheng blitt hevdet at etableringen av Farmandstredet reddet byens sentrum. Det er en sannhet med modifikasjoner. Forholdet til byens tradisjonelle sentrum er ikke vurdert i saken. I en bisetning framgår det riktignok at rådmannen har erfaring for at det er mange ledige handelslokaler i sentrum, men er usikker på om utvidelse av kjøpesenterarealet i Farmandstredet vil ha negative konsekvenser for handelsvirksomheten i sentrum for øvrig, og vil derfor ikke legge vekt på dette i den videre planleggingen av prosjektet.

LES OGSÅ: Disse kjedene vil folk ha til Farmandstredet – og dette sier senterledelsen om ønskene

Vurderinger mangler

Om det eksisterer et reelt behov for å øke byens arealer til sentrumsfunksjoner er ikke vurdert i saken. Høyst sannsynlig er det et overskudd av slike arealer i byen. Eventuelle nyetableringer kan derfor føre til at konkurransen innen sentrumshandelen skjerpes. Noen vil vinne, mens andre vil tape, og uheldig konkurransevridning kan oppstå.

Interessegruppen Byvakt Tønsberg mener det er en svakhet at 1) behovet for en økning av byens areal til sentrumsfunksjoner og 2) forholdet til byens tradisjonelle sentrum ikke er seriøst vurdert i saken.

LES OGSÅ: Storkjedene dropper sentrum – nå svarer Farmandstredet med ny utbygging

Byvakt Tønsberg tør påstå at Farmandstredet (for øvrig bygget på en tomt som egentlig var tiltenkt trafikkformål) har ført til en overetablering av handelsvirksomheter i øvre bydel på bekostning av nedre bydel, dvs. byens tradisjonelle sentrum. Vi har fått et splittet sentrum, der øvre bydel går så det suser (viljen til å investere i området tyder på dette), mens nedre bydel går på sparebluss (med unntak av Brygga).

LES OGSÅ: Våril (29) var en av mange på bytur lørdag: – Veldig få har munnbind. Det gjør meg stressa

Nedre bydel er byens tradisjonelle, historiske sentrum. Området utgjør det karakteristiske Tønsberg, middelalderbyen med sin langgate (Store Streti, i dag Storgata) og sine tverrgater (veitene), sitt spesielle bylandskap og historiske bygningsmiljø,- og Brygga. Byvakt Tønsberg mener at en videre utvikling av byens sentrum bør skje innenfor dette området, og er bekymret for at ytterligere overetablering i øvre bydel, heri utvidelse av Farmandstredet, vil svekke muligheten til dette.

LES OGSÅ: Bit for bit bygges byen – til det verre

Mistilpasset bebyggelse

Dessverre er nedre bydel preget av mistilpasset bebyggelse og åpne arealer etter brann og riving. Arealene ligger innenfor den mest interessante delen av det antikvariske byområdet. Her er kulturlagene på det aller dypeste. Tiltak i grunnen vil her utløse krav om arkeologiske utgravinger og påføre store tilleggskostnader for eventuelle utbyggere.

Så langt har utviklingen i nedre bydel stått i stampe på grunn av dette, og trolig bidratt til etablering av handelsvirksomhet i andre deler av byen. Vil det være mulig, for landets eldste by, å etablere spesielle finansieringsordninger, som kan lette gjennomføringen av byggeprosjekter i dette området og bidra til en estetisk og funksjonelt sett bedre sentrumsutvikling?

LES OGSÅ: Øyvind var med på å gjøre Brygga til en suksess – nå advarer han mot planene for Kanalparken: – De tar ikke hensyn til allmennheten

Har sjansen nå

Tønsberg markerer sitt 1150 års jubileum i 2021, en fin anledning til å ta et krafttak for bymiljøet. Byvakt Tønsberg mener derfor at alle planer om videre utbygging i øvre bydel bør legges på is og at det heller fokuseres på reparasjon, oppgradering og utbygging i det tradisjonelle bysentrum:

* Hvordan gjenskape liv og aktiviteter i Store Streti’s fulle lengde, fra Domkirken i nord til St. Olavs kloster (biblioteket) i sør?

* Hvordan skape attraksjon og små idyller i veiter og smug?

* Hvordan bygge nytt og samtidig bevare helhet og sammenheng i det historiske bylandskapet?

* Hvordan innpasse dagens behov i den historiske bystrukturen?

* Hvordan ivareta byens utviklingsbehov innenfor det antikvariske byområdet?

LES OGSÅ: Her bør det komme et moderne bygg med vikingskipene fortøyd på framsida - ikke bygg ned Lindahlplan

FORFATTER: Øyvind Løken er arkitekt og tidligere mangeårig medarbeider ved plan- og bygningsetaten i Tønsberg kommune.

FORFATTER: Øyvind Løken er arkitekt og tidligere mangeårig medarbeider ved plan- og bygningsetaten i Tønsberg kommune. Foto:

Bør unngås

Så til UPB sak 194/20, og kommunens utbyggingsplaner på Beiruttomta:

* Byvakt Tønsberg mener at store bygningsvolumer i øvre bydel bør unngås.

* Forholdet til opprinnelige bebyggelse og miljø i området, inklusive Farmandstorvet, bør vurderes nærmere.

* Opprinnelig gatebilde i Stoltenbergs gate bør tilbakeføres i størst mulig grad.

* Det bør oppføres utfyllende bebyggelse i tilpasset stil på åpen tomt mellom Stoltenbergs gate 6 og Halvdan Wilhelmsens allé 1.

* Bestående bygning på Stoltenbergs gate 6 bør bevares og tilbakeføres.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.