Kleveland irriterer seg over at Tønsbergs Blad på lederplass fastslår at EØS-avtalen har tjent Norge godt. Det er forståelig, for det passer ikke inn i virkelighetsforståelsen til Kleveland og Nei til EU.

Det er faktisk sånn at du og jeg hver eneste dag nyter godt av EØS-avtalen, og følgene av den. Har du reist til Tyskland nylig? Eller Frankrike? Da har du kanskje sett at det ikke lenger koster flesk å ringe hjem. Det kan du takke det «digitale indre marked» for – et indre marked Norge er en del av takket være EØS.

Har du opplevd at toget ditt er forsinket? Hvis du har blitt mer enn 30 minutter forsinket, kan du få igjen 50 prosent av billettprisen fra NSB. Hvorfor? EUs passasjerrettighetsdirektiv. Dette direktivet er gyldig i Norge, fordi transportlovgivning er en del av det indre markedet. Dette er kun to eksempler på hvilke positive virkninger EØS avtalen har for deg og meg– det finnes mange.

Men det er ikke bare du som forbruker som nyter godt av EØS. Norge nyter også godt av avtalen. Fem av våre åtte største handelspartnere er EU-land. Den markedsadgangen Norge nyter godt av gjennom EØS-avtalen, gir oss hundrevis av milliarder i inntekter hvert eneste år. Det er utopisk å tro at vi ville oppnådd det samme kun gjennom bilaterale avtaler.

Kleveland viser til at tollbarrierer ikke ville vært noe problem selv utenfor EØS. Det hun glemmer, er at svært mange av de eksportproduktene Norge selger til EU-land må være produsert etter de standardene som følger av lover og regler produsert i Brussel. Vi kan naturligvis mene at noen av disse lovene er overdrevne – men sannheten er at tanken bak de aller fleste er å sikre produkter som er trygge, miljøvennlige og kvalitetsmessig gode. Utenfor EØS ville norske bedrifter måttet innføre et helt annet regime for dokumentering – hvilket ville svekket norsk konkurransekraft dramatisk.

Ingen avtaler har bare oppsider, heller ikke EØS. Men når vi ser på helheten, kan vi trygt fastslå at EØS-avtalen har gitt Norge langt flere fordeler enn den har gitt oss ulemper.

Kleveland ønsker seg tilbake til en tid før 1992. Verden og Europa har endret seg siden den gang, og at det vi klarte oss uten avtalen for 25 år siden betyr ikke at det er like enkelt å klare seg uten i dag. Jeg er svært skeptisk til uforutsigbarheten det vil gi, særlig for norske næringsdrivende, å si opp EØS-avtalen og håpe på at vi kan få til noe bedre på egenhånd etterpå. Det er et sjansespill.

Selv mener jeg vi bør vende blikket fremover – og være en del av et Europeisk marked, og et Europeisk samarbeid. Samarbeid og handel er vårt beste håp for å sikre et fredelig Europa også i de neste 70 årene.