Vi må gå veien utenom EU

Halvard Brundtland

Halvard Brundtland

Av
DEL

LeserbrevDen 29 mars vil Storbritannia etter all sannsynlighet tre ut av EU. Hvordan dette vil foregå er enda usikkert og det kan se ut til at det blir en såkalt «no deal», hvor Storbritannia går ut av EU uten en utmeldingsavtale som sikrer en overgangsperiode før nye og varige avtaler kommer på plass. Dersom en utmeldingsavtale kommer på plass vil forholdet mellom Norge og Storbritannia være mer eller mindre som før frem til en mer permanent avtale er på plass. Men vi kan ikke stole på at EU tar hensyn til norske interesser i Storbritannia under forhandlingene. Derfor kan det være lurt, om ikke nødvendig, at Norge får på plass egne avtaler med Storbritannia. Dersom det skulle bli «no deal», er vi uansett nødt til å etablere nye avtaler med Storbritannia, utenom EU.

Storbritannia er i dag Norges største handelspartner, og i 2018 eksporterte vi varer for 215,4 milliarder til Storbritannia. Storbritannia er altså Norges desidert største eksportmarked. Med et så omfattende handelssamarbeid kan brexit bli en fallgruve for Norge, men det kan også bli en gullgruve for både Norge og Storbritannia, hvis det gjøres riktig. Norsk olje og gass sto for 86,2% av eksporten til britene i fjor. Heldigvis er denne handelen sikret gjennom egne avtaler mellom Norge og Storbritannia, og ikke igjennom EU. Mer samarbeid mellom Norge og Storbritannia kan se ut til å være en god og trygg løsning for videre handel mellom våre nasjoner.

Uansett hvordan utfallet av brexit blir, kan EFTA-avtalen bidra til å sikre handelen mellom Norge og Storbritannia. Initiativet til å starte EFTA ble tatt av nettopp Storbritannia mot slutten av 50-tallet, for å unngå å avgi suverenitet til daværende EEC, som vi kjenner som EU i dag. Suverenitetsspørsmålet er en del av selve kjernen i brexit-saken. Da passer det fint å bli del av en frihandelsavtale som sikrer handel med flere land, samtidig som man får rom til å opprette egne avtaler med andre nasjoner og ivaretar egen suverenitet. Sett fra Norge sitt perspektiv vil mye av handelen med Storbritannia bli ivaretatt og mer forutsigbar dersom Storbritannia kommer inn i EFTA. Da kan vi enklere finne de løsningene som passer best for både Norge og Storbritannia, men også de andre EFTA-landene, med utgangspunkt i handelsmulighetene landene våre har.

For å sikre en best mulig avtale med Storbritannia må vi gå veien utenom EU og sikre særegne avtaler som er bedre tilpassa de faktiske forholdene mellom Norge og Storbritannia. Vi burde også invitere britene inn i EFTA-samarbeidet, som sikrer det gode handelsforholdet mellom Norge og Storbritannia, styrker EFTA og gjør det enkelt å få på plass gode avtaler med Storbritannia. Brexit kan skape store ringvirkninger i internasjonal, europeisk og norsk økonomi. Vi må bidra til å oppfylle britiske statsborgeres ønsker, samtidig som vi ønsker å skape stabilitet i global økonomi. Norge må bidra med sitt til at brexit, ikke bare for Storbritannia, men også vårt land, blir en suksess som fører verdenen videre.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags