Så hardt at det er betimelig å stille noen kritiske spørsmål:

1: Skal vi forstå Europabevegelsens nyoppfunne Trump/USA-kritikk dithen at man nå kan slutte seg til SVs NATO-kritikk? Vil EB gå sammen med bl.a. SV og avdøde Thorvald Stoltenberg i et forsøk på få liv i tidligere tanker om et nordisk forsvarssamarbeid? I tilfelle må jeg si meg positivt overrasket over Europabevegelsens posisjonsskifte.

Jeg er imidlertid redd for at det vi er vitne til er bare et opportunistisk sprell, der man bruker Trumps sinnsvake innfall som en unnskyldning for å framheve EU. Men det er ingen i EU som har tatt til orde for å oppløse NATO.

Tvert i mot: Land etter land bøyer av for USAs krav om å øke forsvarsbudsjettene. I Norge bryter regjeringa etterkrigsforliket om basepolitikken, og tillater utplassering av amerikanske styrker på Værnes. Det er altså MER USA, ikke mindre, som er den rådende tendens i Europa. Hvor står Europabevegelsen, egentlig?

Fem land utrette store ting?

2: Olsrud svermer for en ide om at de fem nordiske land - som en samla blokk innafor EU - skulle utrette store ting. Han snakker mot bedre vitende. For det første fordi EU-motstanden i Norge er på et utrolig stabilt høyt nivå: Opp mot 70 % sier nei til Olsrud og Høyres drømmer. Folket vil ikke ha Norge inn i EU. Heller ikke partiets egne velgere. På kjøpet har regjeringspartner FrP blitt EU-motstandere, og AP har gått fra ja til nøytralitet i EU-spørsmålet. Dernest veit han utmerket godt at i EU er det ikke som land man opererer i allianser, men som blokker av partier. Arbeidet og debattene går primært etter partipolitiske skillelinjer. Et par tre norske Høyre-representanter i EU-parlamentet ville altså ikke primært snakke «Norges» sak, men Høyres, i allianse med andre konservative representanter. Slik AP-folk ville alliere seg med sosialdemokratene, SVere med de venstregrønne osv. Slik det er i dag. Det finnes ingen blokk av svensker, dansker og finner i EU. De er partipolitikere i sine respektive partiblokker. Der ivaretar de egeninteressene sine.

3: EU-ordskiftet her hjemme hadde vært så mye enklere og mer saklig om vi baserte oss på fakta, ikke på «fake news».